Novice

(: )

S projektom KNOFcycle do učinkovitega recikliranja oblačil

S projektom KNOFcycle do učinkovitega recikliranja oblačil

Projekt KNOFcycle je namenjen osveščanju o možnostih ponovne uporabe oblačil ob upoštevanju primernih standardov ohranjenosti posameznih kosov tekstila, kajti tekstilni odpadki so postali najhitreje naraščajoča vrsta odpadkov v Evropski uniji, zato bo ločeno zbiranje odpadnega tekstila in oblačil s 1. januarjem 2025 postalo obvezno v vseh članicah EU.

V letu 2021 pridobili uporabno dovoljenje za delovanje mikro hidroelektrarne Pecelj

V letu 2021 pridobili uporabno dovoljenje za delovanje mikro hidroelektrarne Pecelj

Na vodovodnem sistemu Sevnica je bil na odseku novozgrajenega vodovoda med zajetjem Dolna in obstoječim raztežilnikom v letu 2020 zgrajen nov raztežilnik Pecelj. Za izkoriščanje vodnega potenciala med zajetjem Dolna in novim raztežilnikom Pecelj je v objekt vgrajena mikro hidroelektrarna. V raztežilniku je nameščena Peltonova turbina, generator, regulacijska oprema in ostale strojne ter elektro instalacije. Predvidena moč turbine znaša cca 15 kW. Proizvedena električna energija se oddaja v elektro omrežje. Uporabno dovoljenje je Komunala Sevnica za delovanje mikro hidroelektrarne Pecelj pridobila v letu 2021.

Komunala Sevnica z inovativnim projektom Varuj o(ko)lje na področju varovanja in oskrbe okolja

Komunala Sevnica z inovativnim projektom Varuj o(ko)lje na področju varovanja in oskrbe okolja

»Bistvo projekta je sistemsko zbiranje odpadnega jedilnega olja na območju znotraj Lokalne akcijske skupine Posavje, njegova predelava v nove produkte, ozaveščanje prebivalcev območja o pomenu pravilnega zbiranja in odlaganja odpadnega jedilnega olja. Z novimi aktivnostmi uvajamo novo znanje izboljšanja stanja okolja,« je poudaril Mitja Udovč, direktor Komunale Sevnica.

Stran 1 od 3 (Vseh vnosov: 28)

Uradni podatki

Kontakt

Komunala Sevnica

Srebrni

Cert ID: 0023/00023

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Komunala d.o.o. Sevnica
Matična številka: 5068088000