Predstavitev projekta Hidravlične izboljšave v občini Sevnica

Nazaj

Predstavitev projekta Hidravlične izboljšave v občini Sevnica

V ponedeljek, 20. novembra 2023, je v Konferenčni dvorani Komunale Sevnica potekala predstavitev izvedbe večletnega projekta povezovanja vodovodnih sistemov, Hidravlične izboljšave v občini Sevnica. 

Realizacija tega obsežnega projekta za zagotovitev nemotene preskrbe s čisto pitno vodo je bila izvedena s podporo evropskih sredstev iz Kohezijskega sklada in sredstev iz državnega proračuna. Poglavitni namen projekta v vrednosti dobrih 4.200.000 evrov je bil zgraditi povezovalno hrbtenico med obstoječimi vodovodi na obeh bregovih reke Save. Zasnovo projekta je na strokovnih podlagah sooblikovala Občina Sevnica kot investitor in javno podjetje Komunala d. o. o. Sevnica kot upravljalec javne vodovodne mreže, v sodelovanju s predstavniki krajevnih skupnosti. 

Na podlagi pozitivnega sklepa Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je Občina Sevnica objavila javno naročilo za izbor izvajalca. Postopek je bil izveden skladno z Zakonom o javnem naročanju, za glavnega partnerja projekta za izvedbo gradbenih del pa je bilo glede na oddano ponudbo izbrano podjetje Komunala Sevnica. 

Gradnja povezovalne hrbtenice vodovodnih sistemov je potekala na osmih odsekih, zgrajenih pa je bilo za 21 kilometrov novih cevovodov. V sklepni fazi projekta bodo potekale priključitve posameznih gospodinjstev na nov skupni vodovodni sistem, s čimer se bodo opustili tudi nekateri manj ustrezni površinski vodni viri. Ob postopnih ureditvah v zadnjih 20 letih je s to posodobitvijo enoten vodovodni sistem sevniške občine povezal več kot 11 tisoč prebivalcev. 

Na predstavitvi je župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk poudaril, da so hidravlične izboljšave vodovodnega sistema izredno pomembne. »Voda je tista dobrina, na katero redko pomislimo. Predvsem zato, ker vedno priteče iz naše domače pipe«, je dodal. Povzel je, da je vodooksrba v sevniški občini sedaj v veliki meri urejena prek javnega sistema, saj je nanj priključenih več kot 60 % vseh gospodinjstev, ta številka pa se bo z novimi priključitvami še povečala. V svojem nagovoru se je dotaknil tudi odpornosti lokalne skupnosti na podnebne spremembe. Urejen vodovodni sistem, ki vzdrži tudi dolgotrajne suše, je eden izmed ključnih elementov te odpornosti. Nato je župan povzel ključne aktivnosti Občine Sevnica, ki so bile v sodelovanju s Komunalo Sevnica opravljene za pripravo projektne dokumentacije, pridobitev gradbenega dovoljenja in pridobitev evropskih sredstev za sofinanciranje projekta. Z izvedenim projektom je zagotovljena varnost javne preskrbe z vodo, ki je ključnega pomena, je poudaril. V sklepnem delu nagovora se je zahvalil vsem sodelujočim, ki so aktivno prispevali k realizaciji projekta. 

Direktor Komunale Sevnica Mitja Udovč je izpostavil, da je območje sevniške občine zelo raznoliko in razgibano, to pa pogosto predstavlja izziv na področju nudenja ustrezne preskrbe z vodo. Realizacija tega projekta je izjemno pomembna, saj podjetju kot upravljavcu vodovodnih sistemov omogoča zagotavljanje kakovostne storitve vodooskrbe. V sklopu projekta je bilo izgrajene veliko podporne infrastrukture, med njimi vodohrani in raztežilniki, ki ključno vplivajo na delovanje celotnega sistema. Projekt je označil za širšega družbenega pomena, saj bo z novo infrastrukturo omogočena priključitev številnim gospodinjstvom na javni vodovodni sistem, ki so bila do sedaj v sušnih poletnih mesecih oskrbovana s pitno vodo iz gasilskih cistern. Tudi on je poudaril varnost na področju vodooskrbe. Ob ustreznem številu vodnih virov in novo zgrajeni infrastrukturi bodo občani sevniške občine še dolgo lahko pili neoporečno pitno vodo, je sklenil. 

Sledilo je predvajanje reportažnega filma s predstavitvijo del na posameznih odsekih. 

Ogled reportažnega filma.

Datoteke

Predstavitev projekta Hidravlične izboljšave v občini Sevnica
Predstavitev projekta Hidravlične izboljšave v občini Sevnica
Predstavitev projekta Hidravlične izboljšave v občini Sevnica
Predstavitev projekta Hidravlične izboljšave v občini Sevnica
Predstavitev projekta Hidravlične izboljšave v občini Sevnica
Predstavitev projekta Hidravlične izboljšave v občini Sevnica
Predstavitev projekta Hidravlične izboljšave v občini Sevnica

Uradni podatki

Kontakt

Komunala Sevnica

Srebrni

Cert ID: 0023/00023

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Komunala d.o.o. Sevnica
Matična številka: 5068088000