JV Krmelj

Število priključkovŠtevilo osebLetna količina prodane vodeTrdota vode
gospodinjstvogospodarstvo   
658271 87282 11014,1°d
1-podatki l. 2014

JV Krmelj je v upravljanju Komunale d.o.o. Sevnica od 01.03.2002 dalje. Letno se na sistemu proda okoli 80 000 m3 vode 1 900 uporabnikom preko 658 priključkov ter gospodarstvu, storitvenim dejavnostim preko 27 priključkov v naseljih Krmelj, Gabrijele, Birna vas, Koludrje, Polje pri Tržišču, Kamenica, Podboršt, Mali Cirnik, z letom 2010 Leskovec pri Šentjanžu, Osredek pri Šentjanžu, konec l. 2011 so se priključevali še novi uporabniki v naselju Cerovec.

V letu 2012 se je na sistem javnega vodovoda Krmelj priključilo še naselje Cerovec, ob koncu leta 2012 je bil na JV Krmelj prevezan lokalni javni vodovod Srednik – Glino – Veternik (127 oseb), v juliju 2014 še vodovod Češnjice (35 oseb).

Sistem se z vodo napaja iz vodnega vira, vrtine KRM – 1/98. Poleg vrtine so še naslednji objekti sistema: 9 vodohranov, 6 prečrpališč, 1 raztežilnik, objekti so povezani z 13 km primarnega voda, 10 km sekundarnih vodov. Vodovodne cevi so iz PVC, PEHD in duktil-litoželeznega materiala.

Priprava pitne vode se vrši na vodohranu Krmelj I, neposredno ob vodnem viru, in sicer poteka kontinuirana dezinfekcija pitne vode z Na-hipokloritom. V letu 2013 je bil v vodohranu nameščen analizator klora, ki redno vzdržuje predpisano koncentracijo rezidualnega klora v pitni vodi.

Kontakti

Polona Sirk
vodja vodooskrbe

07 81 64 724
051 616 796

Boštjan Ostrovršnik
Popis vodomerov
031 374 410

Marjan Hribar
skupinovodja v tržni dejavnosti

07 81 64 729
031 679 198

Komunala Sevnica

Srebrni

Cert ID: 0023/00023

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Komunala d.o.o. Sevnica
Matična številka: 5068088000

Uradni podatki

Komunala d.o.o. Sevnica
Naselje heroja Maroka 17
8290 Sevnica
Slovenia
ID za DDV: SI90581121
IBAN: SI56 0237 9001 3698 364 (NLB d.d.)

IBAN: SI56 0315 8100 0507 153 (SKB d.d.)

Kontakt

Komunala d.o.o. Sevnica
Naselje heroja Maroka 17
8290 Sevnica
07 / 81 64 700
komunala.sevnica@siol.net
komunala-sevnica.si

Uradne ure

Za stranke smo dosegljivi v času uradnih ur:

  • ponedeljek: 8.00–14.00
  • sreda: 8.00–14.00
  • petek: 8.00–14.00