Vzdrževanje in obratovanje

Nazaj

Na omrežju javne kanalizacije je v Občini Sevnica vgrajenih 8 RBDV-jev (razbremenilni bazeni dežnih vod: RBDV-L1, RBDV-L2, RBDV-L3, RBDV-L4 ) 8 črpališč (Č1, Č2, Č3, Č4, ČRP-TABORNIŠKA, ČRP-DROŽANJSKA, ČRP-1-OREHOVO, ČRP-2-OREHOVO) in 5 sifonov. Šest črpališč (Č1, Č2, Č3, Č4, ČRP-TABORNIŠKA, ČRP-DROŽANJSKA) je vgrajenih na sistemu kanalizacije Sevnica-Boštanj, ostali dve črpališči (ČRP-1-OREHOVO, ČRP-2-OREHOVO) pa sta vgrajena na sistemu kanalizacije Orehovo.

Vzdrževanje kanalizacije zajema:

 • deratizacijo- opravlja se dvakrat letno, po potrebi tudi intervencijsko,
 • vzdrževanje objektov javne kanalizacije,
 • čiščenje kanalov, revizijskih jaškov in vtočnih rešetk,
 • prebijanje in čiščenje kanalizacijskih cevovodov
 • zamenjava poškodovanih pokrovov,
 • sanacija poškodovanih jaškov in čiščenje iztočnih glav,
 • skrb za razvoj in izgradnjo javne kanalizacije in za njeno nemoteno obratovanje,
 • vodenje katastra javne kanalizacije,
 • izdajo smernic in mnenja v skladu z veljavnim odlokom, tehničnim pravilnikom in drugimi okoljskimi ter gradbenimi predpisi,
 • nadzor nad  odvajanjem in čiščenjem odpadnih voda,
 • izvedba in nadzor za priključke na javno kanalizacijo,
 • obračun storitve kanalščine, čiščenja in drugih pristojbin, določenih s predpisi,
 • vodenje evidenc na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda,
 • praznjenje greznic.

Kontakti

Uradni podatki

Kontakt

Komunala Sevnica

Srebrni

Cert ID: 0023/00023

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Komunala d.o.o. Sevnica
Matična številka: 5068088000