Vzdrževanje in obratovanje

Na omrežju javne kanalizacije je v Občini Sevnica vgrajenih 8 RBDV-jev (razbremenilni bazeni dežnih vod: RBDV-L1, RBDV-L2, RBDV-L3, RBDV-L4 ) 8 črpališč (Č1, Č2, Č3, Č4, ČRP-TABORNIŠKA, ČRP-DROŽANJSKA, ČRP-1-OREHOVO, ČRP-2-OREHOVO) in 5 sifonov. Šest črpališč (Č1, Č2, Č3, Č4, ČRP-TABORNIŠKA, ČRP-DROŽANJSKA) je vgrajenih na sistemu kanalizacije Sevnica-Boštanj, ostali dve črpališči (ČRP-1-OREHOVO, ČRP-2-OREHOVO) pa sta vgrajena na sistemu kanalizacije Orehovo.

Vzdrževanje kanalizacije zajema:

 • deratizacijo- opravlja se dvakrat letno, po potrebi tudi intervencijsko,
 • vzdrževanje objektov javne kanalizacije,
 • čiščenje kanalov, revizijskih jaškov in vtočnih rešetk,
 • prebijanje in čiščenje kanalizacijskih cevovodov
 • zamenjava poškodovanih pokrovov,
 • sanacija poškodovanih jaškov in čiščenje iztočnih glav,
 • skrb za razvoj in izgradnjo javne kanalizacije in za njeno nemoteno obratovanje,
 • vodenje katastra javne kanalizacije,
 • izdajo smernic in mnenja v skladu z veljavnim odlokom, tehničnim pravilnikom in drugimi okoljskimi ter gradbenimi predpisi,
 • nadzor nad  odvajanjem in čiščenjem odpadnih voda,
 • izvedba in nadzor za priključke na javno kanalizacijo,
 • obračun storitve kanalščine, čiščenja in drugih pristojbin, določenih s predpisi,
 • vodenje evidenc na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda,
 • praznjenje greznic.

Kontakti

Urška Jamšek
strokovni sodelavec na GJS

07 81 64 710

Stojan Žulič
Vodja odvajanja in čiščenja odpadnih vod

07 81 64 707
041 889 682

Komunala Sevnica

Srebrni

Cert ID: 0023/00023

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Komunala d.o.o. Sevnica
Matična številka: 5068088000

Uradni podatki

Komunala d.o.o. Sevnica
Naselje heroja Maroka 17
8290 Sevnica
Slovenia
ID za DDV: SI90581121
IBAN: SI56 0237 9001 3698 364 (NLB d.d.)

IBAN: SI56 0315 8100 0507 153 (SKB d.d.)

Kontakt

Komunala d.o.o. Sevnica
Naselje heroja Maroka 17
8290 Sevnica
07 / 81 64 700
komunala.sevnica@siol.net
komunala-sevnica.si

Uradne ure

Za stranke smo dosegljivi v času uradnih ur:

 • ponedeljek: 8.00–14.00
 • sreda: 8.00–14.00
 • petek: 8.00–14.00