Za skupno dobro.

Obvestila uporabnikom

projekt-knofcycle-pametno-loceno-zbiranje-tekstila-1

Projekt KNOFcycle - pametno ločeno zbiranje tekstila

Trgovina za ponovno uporabo Stara šola s podporo Komunale Sevnica

KNOFcycle je sistem, s katerim omogočamo ozaveščenim občanom zabavno in udobno storitev za odgovorno osvoboditev od kvalitetnih oblačil, ki jih ne potrebujejo več.

Akcija odvoza salonitne kritine iz gospodinjstev v občini Sevnica

Poročilo o izvedeni akciji odvoza azbestne kritine v občini Sevnica

Na podlagi novice, objavljene v več lokalnih medijih, so občani občine Sevnica imeli,  v času od 2. do 16. oktobra 2023,  možnost oddati naročilo za odvoz azbestne kritine. Azbest je nevarni gradbeni odpadek in kot tak zahteva posebno ravnanje tudi v fazi priprave, odvoza ter odlaganja na odlagališče nevarnih odpadkov.

Pitna voda

Varčna raba pitne vode

Varčevanje z vodo je že zaradi klimatskih sprememb postala ekološka potreba. Gospodinjstva so veliki porabniki vode, saj jo v Sloveniji po domovih stočimo skoraj toliko, kot jo porabi vsa industrija, kmetijstvo in druge gospodarske dejavnosti skupaj. Povprečna gospodinjska poraba vsakega Slovenca znaša danes približno 50 m3 letno oz. 140 litrov dnevno. Največ vode porabimo za gospodinjska opravila, osebno higieno, torej umivanje in v sanitarijah.

Ceniki

Uskladitev cen komunalnih storitev

Komunala d.o.o. Sevnica je s 1. majem 2023 uskladila cene komunalnih storitev na osnovi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l. RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19) in izdelanih elaboratov za posamezno javno službo za leto 2023.

Novice

S projektom KNOFcycle do učinkovitega recikliranja oblačil

S projektom KNOFcycle do učinkovitega recikliranja oblačil

Projekt KNOFcycle je namenjen osveščanju o možnostih ponovne uporabe oblačil ob upoštevanju primernih standardov ohranjenosti posameznih kosov tekstila, kajti tekstilni odpadki so postali najhitreje naraščajoča vrsta odpadkov v Evropski uniji, zato bo ločeno zbiranje odpadnega tekstila in oblačil s 1. januarjem 2025 postalo obvezno v vseh članicah EU.

Uradni podatki

Kontakt

Komunala Sevnica

Srebrni

Cert ID: 0023/00023

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Komunala d.o.o. Sevnica
Matična številka: 5068088000