Obvestila uporabnikom

Individualni odvoz kosovnih odpadkov

Vsako gospodinjstvo občine Sevnica, ki je vključeno v sistem ravnanja z odpadki, ima pravico naročiti enkratni brezplačni odvoz kosovnih odpadkov. Prednost tovrstnega načina je, da se odvoz lahko izvrši kadarkoli, po naročilu uporabnika - enkrat v koledarskem letu. 

Pregled rezultatov zbiranja embalaže in nevarnih odpadkov v občini sevnica

Komunala Sevnica izvaja ločeno zbiranje komunalnih odpadkov na območju celotne občine Sevnica. Konec leta 2022 je bilo aktivnih 191 lokacij ekoloških otokov (zbiralnic za ločeno zbiranje odpadnega papirja, kartona, plastične in kovinske embalaže ter steklene embalaže) ter 911 individualnih posod za mešano embalažo. 

Pričetek del na mrliški vežici Sevnica

Komunala d.o.o. Sevnica kot upravljavec pokopališča Sevnica obvešča, da bomo v torek, 15.11.2022, pričeli z izvajanjem projekta “Prizidava k mrliški vežici Sevnica”.

Novice

V letu 2021 pridobili uporabno dovoljenje za delovanje mikro hidroelektrarne Pecelj

24. maj 2022

Na vodovodnem sistemu Sevnica je bil na odseku novozgrajenega vodovoda med zajetjem Dolna in obstoječim raztežilnikom v letu 2020 zgrajen nov raztežilnik Pecelj. Za izkoriščanje vodnega potenciala med zajetjem Dolna in novim raztežilnikom Pecelj je v objekt vgrajena mikro hidroelektrarna. V raztežilniku je nameščena Peltonova turbina, generator, regulacijska oprema in ostale strojne ter elektro instalacije. Predvidena moč turbine znaša cca 15 kW. Proizvedena električna energija se oddaja v elektro omrežje. Uporabno dovoljenje je Komunala Sevnica za delovanje mikro hidroelektrarne Pecelj pridobila v letu 2021.

Komunala Sevnica z inovativnim projektom Varuj o(ko)lje na področju varovanja in oskrbe okolja

11. maj 2022

»Bistvo projekta je sistemsko zbiranje odpadnega jedilnega olja na območju znotraj Lokalne akcijske skupine Posavje, njegova predelava v nove produkte, ozaveščanje prebivalcev območja o pomenu pravilnega zbiranja in odlaganja odpadnega jedilnega olja. Z novimi aktivnostmi uvajamo novo znanje izboljšanja stanja okolja,« je poudaril Mitja Udovč, direktor Komunale Sevnica.

Komunala Sevnica

Srebrni

Cert ID: 0023/00023

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Komunala d.o.o. Sevnica
Matična številka: 5068088000

Uradni podatki

Komunala d.o.o. Sevnica
Naselje heroja Maroka 17
8290 Sevnica
Slovenia
ID za DDV: SI90581121
IBAN: SI56 0237 9001 3698 364 (NLB d.d.)

IBAN: SI56 0315 8100 0507 153 (SKB d.d.)

Kontakt

Komunala d.o.o. Sevnica
Naselje heroja Maroka 17
8290 Sevnica
07 / 81 64 700
komunala.sevnica@siol.net
komunala-sevnica.si

Uradne ure

Za stranke smo dosegljivi v času uradnih ur:

  • ponedeljek: 8.00–14.00
  • sreda: 8.00–14.00
  • petek: 8.00–14.00