Ločeno zbiranje odpadkov

Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki določa najmanjši obseg in vsebino ravnanja s komunalnimi odpadki. Ravnanje se nanaša na ločeno zbrane frakcije kot del komunalnih odpadkov, ki nastajajo na območju lokalne skupnost v gospodinjstvih in po naravi in sestavi podobni odpadki v industriji, obrti ter storitvenih dejavnostih.

Odredba predvideva postavitev ekološkega otoka na vsakih 500 prebivalcev, kar pomeni, da bi v naši občini zadostili zahtevam iz odredbe s postavitvijo 35 ekoloških otokov. V občini Sevnica je postavljenih že 165 ekoloških otokov, kar pomeni 105 prebivalcev na ekološki otok – nadstandard opremljenosti. Vendar bo kljub temu, zaradi razpršene poseljenosti občine, tudi v prihodnje potrebno zbiralnice še umeščati v posamezna naselja ter tako uporabnikom ločevanje čim bolj približati.

Komunala d.o.o. Sevnica, skladno z zakonodajo, komunalne odpadke ločeno glede na vrsto odpadka zbira, sprejema, razvršča in začasno skladišči na Zbirnem centru za odpadke pred oddajo pooblaščenim zbiralcem in predelovalcem.

Kontakti

Mojca Jazbinšek
Vodja ravnanja z odpadki

07 81 64 714
031 653 298

Komunala Sevnica

Srebrni

Cert ID: 0023/00023

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Komunala d.o.o. Sevnica
Matična številka: 5068088000

Uradni podatki

Komunala d.o.o. Sevnica
Naselje heroja Maroka 17
8290 Sevnica
Slovenia
ID za DDV: SI90581121
IBAN: SI56 0237 9001 3698 364 (NLB d.d.)

IBAN: SI56 0315 8100 0507 153 (SKB d.d.)

Kontakt

Komunala d.o.o. Sevnica
Naselje heroja Maroka 17
8290 Sevnica
07 / 81 64 700
komunala.sevnica@siol.net
komunala-sevnica.si

Uradne ure

Za stranke smo dosegljivi v času uradnih ur:

  • ponedeljek: 8.00–14.00
  • sreda: 8.00–14.00
  • petek: 8.00–14.00