Ločeno zbiranje odpadkov

Nazaj

Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki določa najmanjši obseg in vsebino ravnanja s komunalnimi odpadki. Ravnanje se nanaša na ločeno zbrane frakcije kot del komunalnih odpadkov, ki nastajajo na območju lokalne skupnost v gospodinjstvih in po naravi in sestavi podobni odpadki v industriji, obrti ter storitvenih dejavnostih.

Odredba predvideva postavitev ekološkega otoka na vsakih 500 prebivalcev, kar pomeni, da bi v naši občini zadostili zahtevam iz odredbe s postavitvijo 35 ekoloških otokov. V občini Sevnica je postavljenih že 165 ekoloških otokov, kar pomeni 105 prebivalcev na ekološki otok – nadstandard opremljenosti. Vendar bo kljub temu, zaradi razpršene poseljenosti občine, tudi v prihodnje potrebno zbiralnice še umeščati v posamezna naselja ter tako uporabnikom ločevanje čim bolj približati.

Komunala d.o.o. Sevnica, skladno z zakonodajo, komunalne odpadke ločeno glede na vrsto odpadka zbira, sprejema, razvršča in začasno skladišči na Zbirnem centru za odpadke pred oddajo pooblaščenim zbiralcem in predelovalcem.

Kontakti

Ločeno zbiranje odpadkov
Ločeno zbiranje odpadkov

Uradni podatki

Kontakt

Komunala Sevnica

Srebrni

Cert ID: 0023/00023

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Komunala d.o.o. Sevnica
Matična številka: 5068088000