Odpadne nagrobne sveče

Nazaj

Vlada je v letu 2008 sprejela Uredbo o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami, z namenom zagotoviti ločeno zbiranje odpadkov, ki nastanejo pri gorenju nagrobnih sveč ter preusmeritev od odlaganja v recikliranje in druge načine predelave.

Odpadne nagrobne sveče niso nevarni odpadek, vendar njihovo odstranjevanje lahko povzroča škodljive vplive na okolje. Zagotavljanje recikliranja odpadnih materialov iz nagrobnih sveč namreč prispeva k ohranjanju naravnih virov in preprečevanju emisij v okolje zaradi nevarnih snovi, ki nastajajo pri razpadanju ali sežiganju PVC, ki je (vsaj v Sloveniji) najbolj uporabljan material za izdelavo ohišij nagrobnih sveč.

Okolju prijazna tehnologija omogoča predelavo več kot 80 odstotkov sestavnih materialov odpadnih nagrobnih sveč. Predhodno se izločajo elektronske, steklene, keramične, papirnate sveče ter sveče iz PET in PP. V sekundarne surovine iz PVC-odpadnih sveč je mogoče predelati vse tri glavne sestavine: ohišje iz plastike, ostanke parafina in kovinske pokrove. Predelani materiali se uporabijo pri ponovni izdelavi sveč ali drugih izdelkov.

Da je omogočena predelava sveč, jih je potrebno ločeno zbirati že na pokopališčih. V ta namen so vsa pokopališča urejena tudi s posebnimi zabojniki, z nalepko »samo za nagrobne sveče«, v katere se odlagajo vse vrste sveč.

Uredba o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami določa, da so odgovorni za organizacijo sheme zbiranja odpadnih nagrobnih sveč proizvajalci, pridobitelji in uvozniki nagrobnih sveč, zavezanci za storitve, ki jih organizirajo nosilci zbiranja odpadnih nagrobnih sveč pa upravljavci pokopališč in izvajalci občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov.

Uredba določa naslednje obveznosti upravljavcev pokopališč:

 • Odpadne nagrobne sveče (ONS)  se morajo na pokopališčih zbirati v posebnih, na predpisan način označenih zabojnikih.
 • ONS ne smejo se mešati z drugimi odpadki, drobiti, stiskati, onesnažiti.
 • Oddajati jih je treba izvajalcu javne službe oz. na pokopališčih, ki so večja od 15 ha neposredno zbiralcu, ki zbira odpadne nagrobne sveče za posamezen sistem ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami.
 • Pripraviti in izvajati morajo načrt gospodarjenja z odpadnimi nagrobnimi svečami.
 • Obveščati obiskovalce pokopališč  o ločenem zbiranju odpadnih nagrobnih sveč.
 • Na vsakem pokopališču je treba zagotoviti zmogljivosti za začasno skladiščenje zbranih odpadnih nagrobnih sveč (min. 3m3/ha pokopališča).

Obveznosti izvajalca javne službe so:

 • Prepoved odlaganja ločeno zbranih odpadnih nagrobnih sveč.
 • Prepoved energetske izrabe odpadnih nagrobnih sveč, ki vsebujejo PVC.
 • Prevzemanje odpadnih nagrobnih sveč na prevzemnih mestih ob pokopališčih ter na javnih mestih ob ali na spomenikih.
 • Oddajati jih je treba zbiralcu, ki zbira odpadne nagrobne sveče za posamezen sistem ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami
 • V najmanj enem zbirnem centru je treba zagotoviti zmogljivosti za predhodno skladiščenje zbranih odpadnih nagrobnih sveč (min. 14 dni).

Na Agenciji za okolje so potrjene štiri sheme za ravnanje z odpadnimi nagrobnimi svečami: Interseroh, Prons, Zeos in Sveko. Predelava sveč v Sloveniji  pa se zagotovlja v treh predelovalnih obratih Plastkom d.o.o., Ljutomer, Navodnik Kemijski inženiring d.o.o. in Eko Plastkom d.o.o. Jesenice.

Kontakti1

Odpadne nagrobne sveče
Odpadne nagrobne sveče
 • EU - Sklad za regionalni razvoj
 • LAS posavje
 • Ministrstvo za gospodarski razvoj
 • EU - Sklad za regionalni razvoj
 • LAS posavje
 • Ministrstvo za gospodarski razvoj
 • DPP - Modri
 • Excellent SME Slovenia
 • Občina Sevnica
 • Vreme Sevnica

Uradni podatki

Kontakt

Komunala Sevnica

Srebrni

Cert ID: 0023/00023

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Komunala d.o.o. Sevnica
Matična številka: 5068088000