Nevarni odpadki

akumulatorji, baterije, škropiva, pesticidi, barve, laki, čistila, ostale kemikalije, redčila, topila, lepila, kozmetika, neuporabljena stara zdravila, embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi, odpadna motorna olja, odpadna jedilna olja

Nevarni odpadki so tisti, ki vsebujejo večje koncentracije okolju nevarnih snovi in jih je prepovedano odlagati skupaj s komunalnimi oziroma gospodinjskimi odpadki. So težko razgradljivi in lahko zaradi nepravilnega ravnanja povzročijo ljudem, živalim in naravi ogromno škodo.

Nevarni odpadki nastajajo v industriji, obrti in kmetijski proizvodnji ter predelavo kot tudi v gospodinjstvih. Z njimi se srečujemo tako rekoč vsak dan v delovnem in domačem okolju. Zaradi vsebnosti nevarnih snovi je potrebno te odpadke zbirati, odlagati in predelati ali uničiti ločeno od ostalih odpadkov.

Možnosti oddaje nevarnih odpadkov danes:

  • V Zbirni center za odpadke.
  • Akcija zbiranja nevarnih odpadkov po občini, ki se, po predhodnem obvestilu, običajno izvaja v jesenskem času.

Kontakti