Nevarni odpadki

Nazaj

akumulatorji, baterije, škropiva, pesticidi, barve, laki, čistila, ostale kemikalije, redčila, topila, lepila, kozmetika, neuporabljena stara zdravila, embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi, odpadna motorna olja, odpadna jedilna olja

Nevarni odpadki so tisti, ki vsebujejo večje koncentracije okolju nevarnih snovi in jih je prepovedano odlagati skupaj s komunalnimi oziroma gospodinjskimi odpadki. So težko razgradljivi in lahko zaradi nepravilnega ravnanja povzročijo ljudem, živalim in naravi ogromno škodo.

Nevarni odpadki nastajajo v industriji, obrti in kmetijski proizvodnji ter predelavo kot tudi v gospodinjstvih. Z njimi se srečujemo tako rekoč vsak dan v delovnem in domačem okolju. Zaradi vsebnosti nevarnih snovi je potrebno te odpadke zbirati, odlagati in predelati ali uničiti ločeno od ostalih odpadkov.

Možnosti oddaje nevarnih odpadkov danes:

  • V Zbirni center za odpadke.
  • Akcija zbiranja nevarnih odpadkov po občini, ki se, po predhodnem obvestilu, običajno izvaja v jesenskem času.

Kontakti

Uradni podatki

Kontakt

Komunala Sevnica

Srebrni

Cert ID: 0023/00023

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Komunala d.o.o. Sevnica
Matična številka: 5068088000