Popis vodomerov

Uporabnike vabimo, da sami mesečno sporočate stanje vodomera:

Vaša poraba bo obračunana po dejanski mesečni porabi in ne po pavšalu. S tem boste imeli tudi redni pregled nad porabo vode, izognili se boste poračunom iz naslova porabljene vode, hkrati boste sami hitro ugotovili prekomerne rabe pitne vode in temu ustrezno hitro ukrepali.

Tako zmanjšujemo izgube vode na vodovodnem sistemu, uporabniki pa privarčujete pri stroških komunalnih storitev. Varčevanje z vodo je ključnega pomena!

Komunala Sevnica

Komunala Sevnica