Javna naročila

Obdelava mešanih komunalnih odpadkov

JN VV-2/2020

24. avgust 2020

Naročnik Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica, NHM 17, 8290 Sevnica, je na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU, objavil obvestilo o naročilu (v nadaljevanju javni razpis) po odprtem postopku v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju: ZJN-3) za »Obdelavo mešanih komunalnih odpadkov«.

Komunala Sevnica

Komunala Sevnica