JV Sevnica

Nazaj

Število priključkovŠtevilo osebLetna količina prodane vode
gospodinjstvo

gospodarstvo,

javne ustanove

  
1 7702306 184310 715

Javni vodovod (JV) Sevnica je vodovod, ki s pitno vodo oskrbuje mesto Sevnica in bližnja naselja Pečje, Žurkov Dol, Orešje, Metni Vrh, Orehovo, Vranje, Podvrh, Stržišče, Lončarjev Dol, Ledino, del Loga, Mrzle Planine, Žigrski Vrh, Drožanje in sicer 6.184 uporabnikov v gospodinjstvih preko 1 770 hišnih priključkov ter gospodarstvo, storitvene dejavnosti in javne ustanove preko 230 priključkov. V letu 2023 je bilo na sistemu prodano 310 715 m3 vode. Samo v gospodinjstvih 217 687 m3, kar pomeni okoli 2,9 m3/osebo/mesec. 

V sistemu je 6 vodnih virov (vodnjak Stilles, vrtina Stil-1, vrtina Stil-2, zajetje Dolna, zajetje Orehovec, zajetje Podskalica), 12 vodohranov (6 s črpališči), 7 prečrpališč in 2 raztežilnika. Objekti so med seboj povezani s cevovodi v skupni dolžini okoli 142 km. V letu 2023 so se v okviru Hidravlike izvajale investicije tudi na vodovodu Sevnica. Z njimi se je vodovod razširil na odseku Drožanje – Metni vrh, na katerem sta bila na novo zgrajena tudi 2 raztežilnika. Razširite je potekala še na odseku od Dolne prosti Cirju. V okviru tega sta bila izgrajena VH Cirje in raztežilnik Lisce. Cevi na vodovodu Sevnica so iz duktil-litoželeznega materiala, PVC in PEHD. Salonitnih cevi na vodovodu Sevnica ni.

Na javnem vodovodu Sevnica se vrši stalna priprava pitne vode na zajetju Dolna, na vrtinah Stilles-1 in Stilles-2 ter v vodohranu (VH) Pokojnik. V ta namen se uporablja plinski klor (obe vrtini) ter Na-hipoklorit na zajetju Dolna in v VH Pokojnik za pripravo vode iz vodnega vira Podskalica. 

Na vodnih virih Stilles, od leta 2022 dalje tudi v črpališču Dolna in VH Pokojnik, so nameščeni analizatorji klora, ki omogočajo avtomatsko doziranje in vzdrževanje predpisane koncentracije klora v pitni vodi. Vrednosti iz analizatorja se kontinuirano prenašajo na sistem daljinskega nadzora SCADA in omogočajo stalni vpogled v stanje priprave vode na črpališču Stilles. Stalni (dnevni) nadzor nad koncentracijo prostega klora v vodi je potrebno zagotavljati že zaradi same varnosti oskrbe s pitno vodo kot tudi zaradi dokumenta NIJZ (Seznam snovi za pripravo pitne vode in seznam postopkov dezinfekcije) in določil Uredbe po prilogi 5, ki predpisujejo dnevno merjenje koncentracije prostega klora v vodi.

Kontakti

Uradni podatki

Kontakt

Komunala Sevnica

Srebrni

Cert ID: 0023/00023

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Komunala d.o.o. Sevnica
Matična številka: 5068088000