JV Primož

Nazaj

Število priključkov Število osebLetna količina prodane vodeTrdota vode
gospodinjstvogospodarstvo   
594499649 88220,1°d
1-podatki l. 2014

JV Primož smo pričeli upravljati s 01.09.2007 in je sistem v razvoju, v fazi širitve. Na sistemu sta vodna vira, vrtina P-1 (Primož), ter vrtina VI-2/05 (Studenec), ki je bila aktivirana v l. 2010 zaradi širitve sistema.

Poleg vodnih virov  sistem sestavlja še 47 vodohranov (1 s prečrpališčem), med seboj pa je sistem povezan z 24 500 m primarnega in razdelilnega cevovoda iz duktila in PVC materiala.

Sistem je konec leta 2014 oskrboval s pitno vodo 996 uporabnikov preko 594 hišnih priključkov v gospodinjstvih in 4 enot v gospodarstvu in storitvenih dejavnostih. Letna količine prodane vode je bila okoli 50 000 m3. S 01.04.2011 se je na sistem vodovoda Primož povezal javni vodovod Studenec – Rovišče – Hudo Brezje – Ponikve. V letu 2012 se je z izgradnjo odseka Hubajnica - Križe izvedla prevezava vodovoda Križe (45 oseb) na vodovod Primož in prav tako vodovoda Konjsko (50 oseb).  V aprilu 2014 se je na vodovod Primož prevezalo tudi naselje Arto (68 oseb), ki je bil pred tem samostojen sistem in se je z vodo oskrboval iz vodnega vira v upravljanju Kostak Krško d.d..

Priprava pitne vode z Na-hipokloritom poteka kontinuirano na dveh lokacijah: v vodohranu Orle in vodohranu Balantov hrib, predvidena je še na vodohranu Laze.

Kontakti

Uradni podatki

Kontakt

Komunala Sevnica

Srebrni

Cert ID: 0023/00023

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Komunala d.o.o. Sevnica
Matična številka: 5068088000