Ravnanje z odpadki

Skladno z Odlokom o gospodarskih javnih službah v Občini Sevnica (Ur.l. RS, št. 80/13) in Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju z odpadki na območju Občine Sevnica (Ur. l. RS, št. 22/14) javno službo zbiranja in obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Sevnica izvaja Komunala d.o.o. Sevnica, javno službo odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja  komunalnih odpadkov izvaja CeROD, center za ravnanje z odpadki, d.o.o., Novo mesto.

Naloge dejavnosti javne službe ravnanja z odpadki so:

 • Ločeno zbiranje in prevzemanje frakcij v zbiralnicah ločenih frakcij na t.i. ekoloških otokih.
 • Ločeno zbiranje in prevzemanje frakcij v Zbirnem centru za odpadke.
 • Zbiranje bioloških odpadkov z individualnim odvozom iz strnjenih naselij in pokopališč.
 • Odvoz zbranih odpadnih nagrobnih sveč iz pokopališč občine Sevnica na ZC Sevnica.
 • Prevzemanje kosovnih odpadkov v Zbirnem centru za odpadke in preko naročilnic z individualnim odvozom skozi celo leto.
 • Zbiranje nevarnih odpadkov v Zbirnem centru za odpadke in organiziranje ene zbiralne akcije v jesenskem času.
 • Zbiranje preostanka mešanih komunalnih odpadkov iz individualnih posod pri uporabnikih in skupnih zabojnikov na območjih razpršene poselitve.
 • Zbiranje komunalnih odpadkov iz industrije in storitvenih dejavnosti.
 • Odvoz odpadkov iz čistilnih akcij in javnih površin.
 • Odvoz odpadkov iz prireditev.
 • Organiziranje zbiralnih akcij papirja in ostalih frakcij v osnovnih šolah in vrtcih.

Evropska in slovenska zakonodaja nalaga obvezo do leta 2020 ločeno zbrati in predelati 50 % vseh nastalih odpadkov.

Pravilni postopki ravnanja z odpadki v današnjem času so:

 1. Preprečevanje nastajanja odpadkov.
 2. Nastale odpadke s pravilnim ločenim zbiranje pripraviti za ponovno uporabo.
 3. Odpadke reciklirati.
 4. Odpadke predelati (npr. energetska predelava).
 5. Nekoristne odpadke pravilno odstraniti oz. naložiti na deponiji.

Zmanjševanje količin mešanih komunalnih odpadkov z ločevanjem na izvoru je obvezno!

Kontakti

Mojca Jazbinšek
Vodja ravnanja z odpadki

07 81 64 714
031 653 298

Komunala Sevnica

Srebrni

Cert ID: 0023/00023

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Komunala d.o.o. Sevnica
Matična številka: 5068088000

Uradni podatki

Komunala d.o.o. Sevnica
Naselje heroja Maroka 17
8290 Sevnica
Slovenia
ID za DDV: SI90581121
IBAN: SI56 0237 9001 3698 364 (NLB d.d.)

IBAN: SI56 0315 8100 0507 153 (SKB d.d.)

Kontakt

Komunala d.o.o. Sevnica
Naselje heroja Maroka 17
8290 Sevnica
07 / 81 64 700
komunala.sevnica@siol.net
komunala-sevnica.si

Uradne ure

Za stranke smo dosegljivi v času uradnih ur:

 • ponedeljek: 8.00–14.00
 • sreda: 8.00–14.00
 • petek: 8.00–14.00