Biološki odpadki

Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom določa, da morajo vsa gospodinjstva biološke odpadke zbirati ločeno.

Zakonodaja prepoveduje mešanje biorazgradljivih odpadkov z ostalimi odpadki in z ločeno zbranimi frakcijami komunalnih odpadkov.

Možnosti ravnanja z biološkimi odpadki:

Kontakti