Zakonodaja

Nazaj

 • Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur.l. RS, št. 64/12, 64/14, 98/15)
 • Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21)
 • Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda  (Ur. l. RS, št. 94/14, 98/15)
 • Uredbe o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu (Ur. l. RS, št. 62/08)
 • Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih in padavinskih odpadnih voda na območju Občine Sevnica (Ur.l. RS, št. 33/14-UPB)
 • Tehnični pravilnik o objektih in napravah za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda (Ur.l. RS, št. 47/09)
 • Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur. l. RS, št. 80/12, 98/15)

Kontakti1

 • EU - Sklad za regionalni razvoj
 • LAS posavje
 • Ministrstvo za gospodarski razvoj
 • EU - Sklad za regionalni razvoj
 • LAS posavje
 • Ministrstvo za gospodarski razvoj
 • DPP - Modri
 • Excellent SME Slovenia
 • Občina Sevnica
 • Vreme Sevnica

Uradni podatki

Kontakt

Komunala Sevnica

Srebrni

Cert ID: 0023/00023

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Komunala d.o.o. Sevnica
Matična številka: 5068088000