Zeleno Posavje - za naravo in zdravje

Nazaj

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

V podjetju Komunala d.o.o. Sevnica se zavedamo nujnosti ohranjanja narave, na katero človek v hitrem tempu življenja, prepogosto pozabi.Skozi celo leto se trudimo z raznimi aktivnostmi izboljšati ozaveščenost prebivalcev o pomenu ohranjanja narave, okolja in naravnih virov ter ekologije.Posledice človeškega delovanja se vedno bolj kažejo na okolju in že vplivajo na kakovost našega življenja. Čisto in urejeno okolje je vrednota, za katero si moramo prizadevati vsi.S tem namenom smo partner pri oblikovanju ekološkega projekta »Zeleno Posavje – za naravo in zdravje«, s katerim želimo izboljšati ozaveščenost prebivalcev regije Posavje, o pomenu ohranjanja narave, okolja in ekologije, in sicer o ponovni uporabi stvari, krožnemu gospodarstvu, pomenu pitja vode iz pipe, zmanjšanja zavržene hrane in ločenega zbiranja odpadkov (jedilno olje, kavna usedlina). Poleg tega želimo zmanjšati količino odloženih odpadkov na viru, predvsem biološkega odpada, kosovnega odpada in plastične embalaže.

Projekt je bil s strani s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki upravlja Evropski sklad za regionalni razvoj, potrjen kot ena izmed operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje.

Vodilni partner v projektu je Komunala Brežice d.o.o., ostali partnerji smo: Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica, Kostak, Javno podjetje Komunala Radeče in OKP Rogaška Slatina. Skupna višina predvidenih sredstev znaša 135.518,71 € in bo sofinancirana iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Predvideni znesek sofinanciranja je 88.864,77 €, zaključek operacije je predviden do 31. 10. 2018.

S projektom bomo pridodali velik del k ohranjanju čistega okolja za vse nas in tiste, ki pridejo za nami. Pripomogli pa bomo tudi najbolj ranljivim skupinam, socialno ogroženim družinam.

Namen projekta

Namen projekta je izboljšanje ozaveščenosti prebivalcev regije Posavje, in sicer o pomenu ohranjanja narave, okolja in ekologije.Poleg tega želimo zmanjšati količino odloženih odpadkov na viru, predvsem biološkega odpada, kosovnega odpada in plastične embalaže.

Cilji projekta

 • Vzpodbujanje in pridobivanje eko zavesti,
 • vzgoja za okoljsko odgovornost,
 • vzgoja za zdrav način življenja v zdravem okolju,
 • učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija),
 • spodbujanje k odgovornejši, bolj kritični ter preudarni trajnostno naravnani potrošnji in ozaveščanje o pomenu ponovne uporabe stvari,
 • zmanjšanje količine odložene odpadne hrane v vzgojno-izobraževalnih zavodih, gostinskih objektih in v gospodinjstvih,
 • povečanje pravilnega odlaganja jedilnega olja,
 • zmanjšanje količine odloženega kosovnega odpada,
 • zmanjšanje količine odložene plastične embalaže,
 • zmanjšanje količine mešanih odpadkov zaradi ločenega zbiranja kavne usedline po gostinskih obratih,
 • povečanje pitja vode iz pipe,
 • pomoč najbolj ranljivim skupinam.

Uradni podatki

Kontakt

Komunala Sevnica

Srebrni

Cert ID: 0023/00023

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Komunala d.o.o. Sevnica
Matična številka: 5068088000