Dozidava mrliške vežice v Boštanju

Nazaj

Obstoječa mrliška vežica v Boštanju

Obstoječa mrliška vežica v Boštanju je bila zgrajena leta 1988 (izvajalec SGP Posavje). Zgrajena je bila na snovi  GD št. 351-420/85-3 z dne 18.5.1988. Nahaja se  na zemljišču št. 390/4, k.o. Boštanj in je funkcionalno razdeljena na dva dela. V prvem delu se nahajajo obstoječi sanitarni, garderobni in skladiščni prostori, namenjeni pokopališki dejavnosti, prostor za svojce, čajna kuhinja, moški in ženski sanitarni prostori, prostor za pokojnika s pripadajočo garažo in sanitarije za pogrebno moštvo. Drugi del je zasnovan kot pokriti in deloma odprti prostor, ki deluje kot osrednji povezovalni člen med notranjimi prostori vežice in pokopališčem, oziroma javnim prostorom. Je T oblike. Vzdolžni del je tlorisne velikosti 17,30 m x 6,70 m in predstavlja glavni del poslovilne vežice s pomožnimi prostori. Osrednji delno odprti del je umeščen centralno glede na objekt, severovzhodno od vzdolžnega dela. Vežica po višini obsega eno etažo, streha nad osnovnim kubusom je simetrična dvokapnica.

vežica-boštanj_stara205CC6073-CCC6-CAF8-B7DD-02F464C19600.jpg
vežica-boštanj_stara0E116538-95B0-619F-7801-70E2E632699B.jpg

Projekt dozidave mrliške vežice v Boštanju

Investitor Krajevna skupnost Boštanj, je zaradi potreb po pokritih zunanjih površinah, pristopila k projektu dozidave mrliške vežice. Izdelana je bila projektna dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje. Po izvedenem postopku javnega naročila, je bila v mesecu septembru 2018  podpisana pogodba z izbranim izvajalcem del, podjetjem Komunala d.o.o. Sevnica.

gradbiščna-tabla_mv-boštanjB3147B05-E169-5706-D008-3DF3AE0975C1.jpg
vežica-boštanj-picture-10D81C13B4-7524-AF72-4443-6CEFCDCAD44A.jpg
vežica-boštanj-picture-177AE2F09C-A816-B4B6-8278-15ADBED89D06.jpg
vežica-boštanj-picture-12A94AA5FB-8C28-80FD-255E-05F05DA942A1.jpg

V sklopu dozidave so bili ob celotni severovzhodni fasadi obstoječe vežice umeščeni trije kubusi. Prvi je po gabaritih usklajen z osrednjim delom vežice, oziroma je podaljšanje obstoječega vhodnega kubusa. Drugi in tretji volumen sta umeščena levo in desno od osrednjega dela in predstavljata zunanje nadkrite površine vežice - nadstrešek. Slednja kubusa se z eno stranico stikata s severovzhodno fasado obstoječega objekta. Po višini so dozidave enoetažne, večji volumen dozidave ima strop v naklonu, saj sledi strehi objekta, manjša volumna imata raven strop. Streha vhodnega kubusa ohranja višino slemena in naklon obstoječe dvokapne strehe. Kritina je betonski zareznik temno sive – antracit barve, kritina ravne strehe obeh manjših kubusov je sive barve. Streha nadstreškov je ravna ter nepohodna. Izvedena je energetska prenova fasade obstoječe vežice , zamenjano komplet stavbno pohištvo in kritina obstoječega dela vežice, ki se vizualno ujema s kritino nove gradnje. Ob objektu so na novo utrjene tlakovane površine. Občina Sevnica kot lastnik zemljišča, je zagotovila sredstva za izvedbo kanalizacije, javne razsvetljave, ureditve javnih zelenih površin ter asfaltacijo dostopne poti v sklopu pokopališča in javnega parkirišča.  Po zaključku del je bil izveden tehnični pregled objekta ter izdano uporabno dovoljenje.

gradnja-mv188C9745FD-A060-3044-FDB6-86C99E945730.jpg
gradnja-mv8E1ACE4E3-D95E-CE7B-01A1-4E0060026D70.jpg
gradnja-mv75630B89B-E5A9-E877-C81B-344A8415DD73.jpg
gradnja-mv6FC333DBA-6581-237C-FFAE-99929DB19CE0.jpg
gradnja-mv29A7BD620-8F29-9DA2-AA06-6B836B3DF51D.jpg
gradnja-mv-9CC2E9C5B-B5F0-B767-57B0-9B8F68DF4196.jpg
gradnja-mv483AA6BB4-D508-D3C8-35E4-B73DEBC46CFC.jpg
gradnja-mv5934FBB39-C729-1686-5BD8-FF8A64C55815.jpg
gradnja-mv184FB4674-8333-A4EA-F790-9AEF62BB0B16.jpg
gradnja-mv3942E8182-96E1-D71F-FEC9-D2CB995638A8.jpg

Ob zaključku  obnove in dograditve mrliške vežice, ki je z izvedenim projektom dobil povsem novo podobo in predstavlja za kraj in občino veliko pridobitev, je 9.6.2019 potekal blagoslov objekta s kratkim kulturnim programom in ogledom prenovljenih prostorov.

gradnja-mv188C9745FD-A060-3044-FDB6-86C99E945730.jpg
gradnja-mv14623F9AC5-1B4B-A91A-6C1D-C096140FDBFB.jpg
gradnja-mv152D7FC001-F744-49BC-1786-DB6E9E72D7AD.jpg
gradnja-mv18E59A3DD4-9ED3-8FF6-C9DA-33F83EFAE778.jpg
gradnja-mv12131F3AC3-473A-B2CE-95B1-37AEAFC5B83E.jpg
gradnja-mv13470C9ABC-5359-65EB-9203-F3789C20976E.jpg
gradnja-mv109740BF23-29F5-57C7-8ECF-58F0910F1F0F.jpg
gradnja-mv11A5D69C68-A3FE-C769-706A-3F3DFB1965FB.jpg
gradnja-mv10FF5ABE04-4D8D-987F-6E57-0B7BE5FC628A.jpg
gradnja-mv16745DC428-F449-47FC-B1B8-9C2E680C6769.jpg

Uradni podatki

Kontakt

Komunala Sevnica

Srebrni

Cert ID: 0023/00023

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Komunala d.o.o. Sevnica
Matična številka: 5068088000