Cilji projekta in uresničevanje ciljev

Cilji

 • Ugotoviti zastopanost tujerodnih in najbolj invazivnih rastlinskih vrst v naši regiji (analiza in poročilo o območju razširjenosti invazivnih rastlin).
 • Informiranje in ozaveščanje javnosti o nevarnostih gospodarske škode ter negativnih vplivov na ekosisteme in organizme s strani invazivnih tujerodnih vrst.
 • Načrt zatiranja in odstranjevanja invazivnih tujerodnih rastlin.
 • Odstranjevanje in akcije hitrega ukrepanja za preprečitev razširjanje invazivnih in škodljivih tujerodnih rastlin.

URESNIČEVANJE CILJEV IZ STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA LAS POSAVJE:

Cilj 1.1: Ustvariti kakovostna delovna mesta

Kazalnik: 1 novo ustvarjeno delovno mesto

Cilj 3.1: Izboljšati stanje okolja za večjo kakovost življenja in dela 

Projekt ponuja številne aktivnosti ozaveščanja o varovanju narave, z ohranjanjem avtohtone biotske raznovrstnosti. Povečala se bo ozaveščenost prebivalcev o pomenu ohranjanja le-te in škodljivosti tujerodnih rastlinskih vrst za zdravje, kmetijstvo, gospodarstvo. Zaradi drobilca vej ne bo potrebno peljati lesenega dela v predelavo, s čimer bomo zmanjšali avtomobilske izpuste CO2. Za detekcijo tujerodnih vrst bo zaposleni uporabljal avtomobil, s predelanim motorjem na bio gorivo, s čimer bomo prav tako prispevali k zmanjšanju CO2. 

Kazalnika:

 • - drobilec vej za uporabo sekancev – 1 kom,
 • - predelan avtomobilski motor za uporabo bio goriva – 1 kom.

Cilj 3.2: Ohranjanje narave in biotske raznovrstnosti za trajnostni razvoj območja LAS

Kazalniki:

 • Analiza tujerodnih rastlinskih vrst v Posavju – 1 kom,
 • Število vključenih otrok v ozaveščanje o škodljivosti »tujerodk« za naše okolje in zdravje: 150
 • število vključenih zaposlenih v izobraževanje in ozaveščanje o »tujerodkah«: 4 osebe,
 • traktor za strojno odstranjevanje »tujerodk«: 1 kom.
 • stroj za zatiranje plevela na paro- 1 kom

Cilj 4.2: Krepitev zdravega življenjskega sloga prebivalcev

Z aktivnostmi za odstranjevanje »tujerodk« bomo poskrbeli za izboljšanje zdravja, saj je marsikdo alergičen na določene vrste »tujerodk« in zaradi manjše uporabe kemikalij zmanjšali vnos pesticidov v telo, ob uživanju lokalno pridelane hrane. Z ozaveščanjem prebivalcev o vrstah invazivnih in škodljivih tujerodnih rastlinskih vrst za zdravje bomoposkrbeli za prepoznavanje le-teh s strani posameznikov in odstranjevanjem le-teh, ter na ta način za izboljšanje zdravje ljudi.

Kazalnik:

 • število prebivalcev, vključenih v ozaveščanje o vrstah invazivnih in škodljivih tujerodnih rastlinskih vrst za zdravje: 74.000

Kontakti

Komunala Sevnica

Srebrni

Cert ID: 0023/00023

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Komunala d.o.o. Sevnica
Matična številka: 5068088000

Uradni podatki

Komunala d.o.o. Sevnica
Naselje heroja Maroka 17
8290 Sevnica
Slovenia
ID za DDV: SI90581121
IBAN: SI56 0237 9001 3698 364 (NLB d.d.)

IBAN: SI56 0315 8100 0507 153 (SKB d.d.)

Kontakt

Komunala d.o.o. Sevnica
Naselje heroja Maroka 17
8290 Sevnica
07 / 81 64 700
komunala.sevnica@siol.net
komunala-sevnica.si

Uradne ure

Za stranke smo dosegljivi v času uradnih ur:

 • ponedeljek: 8.00–14.00
 • sreda: 8.00–14.00
 • petek: 8.00–14.00