Vloge partnerjev

Nazaj

KOMUNALA BREŽICE D.O.O.

 
 

Analiza invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst v Posavju 

 

Promocija projekta v medijih - 1 stran

 

Nakup 1 stroja za ekološko zatiranje plevela/tujerodk 

 

Nakup 500 kos igralnih kart za otroke

 

Nakup 1 drobilca vej za izdelavo lesenih sekancev

 

Predelava motorja avtomobila na bio gorivo

 

Novinarska konferenca ob zaključku projekta

 

Zaposlitev 1 osebe               

 

KOMUNALA SEVNICA

 
 

Nakup traktorja (strojno odstranjevanje plevela in tujerodk) 1 kos

 

POSAVSKI MUZEJ BREŽICE

 
 

Izvedba dveh poletnih in jesenskih delavnic za otroke, v sklopu grajskih dogodivščin in 1 izobraževanja

 

Razvit program za različne ciljne skupine (vrtec, OŠ – 3 triade), dijaki in študenti, skupaj 5 variacij

 

Raziskava o razvoju kmetijstva v Posavju s posebnim ozirom na rastline, ki so prihajale od drugod in predstavitev rezultatov

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje. Za vsebino je odgovorna Komunala Brežice d.o.o. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Uporabni povezavi:

  • na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP ter povezava na spletno stran PRP.

Uradni podatki

Kontakt

Komunala Sevnica

Srebrni

Cert ID: 0023/00023

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Komunala d.o.o. Sevnica
Matična številka: 5068088000