Asfalterska dela v letu 2021

JN MV 1/2021

4. 2. 2021

Naročnik Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica, NHM 17, 8290 Sevnica, je na Portalu javnih naročil  objavil obvestilo o naročilu (v nadaljevanju javni razpis) po naročilu male vrednosti v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju: ZJN-3) za »Asfalterska dela v letu 2021«.

Predmet naročila so asfalterska dela na občinskih cestah in drugih objektih v letu 2021, v skladu s popisom del in pogoji iz te razpisne dokumentacije. 

Naročilo se oddaja celovito in ni razdeljeno na posamezne sklope.

V obdobju za katerega naročnik oddaja javno naročilo, bo naročnik predvidoma potreboval različne asfaltne mešanice, ki so naveden v popisu.  Količina asfaltnih mešanic je okvirna in je izračunana glede na sedanje letne potrebe naročnika. V času izvajanja naročila se ocenjena količina asfaltnih mešanic lahko spremeni, glede na dejanske potrebe naročnika. Naročnik se ne zavezuje naročiti vseh predvidenih količin iz popisa.

Vabimo vas, da predložite Vašo ponudbo na ta javni razpis v skladu z Navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe.

Ponudbe je potrebno oddati v informacijskem sistemu e-JN najkasneje 23.2.2021 do 9.00 ure. 

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 23.2.2021 ob 9.05 uri.

Komunala Sevnica

Srebrni

Cert ID: 0023/00023

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Komunala d.o.o. Sevnica
Matična številka: 5068088000

Uradni podatki

Komunala d.o.o. Sevnica
Naselje heroja Maroka 17
8290 Sevnica
Slovenia
ID za DDV: SI90581121
IBAN: SI56 0237 9001 3698 364 (NLB d.d.)

IBAN: SI56 0315 8100 0507 153 (SKB d.d.)

Kontakt

Komunala d.o.o. Sevnica
Naselje heroja Maroka 17
8290 Sevnica
07 / 81 64 700
komunala.sevnica@siol.net
komunala-sevnica.si

Uradne ure

Za stranke smo dosegljivi v času uradnih ur:

  • ponedeljek: 8.00–14.00
  • sreda: 8.00–14.00
  • petek: 8.00–14.00