Prevzem in obdelava bioloških odpadkov

JN MV-2/2021

12. 2. 2021

Naročnik Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica, NHM 17, 8290 Sevnica, je na Portalu javnih naročil objavil obvestilo o naročilu (v nadaljevanju javni razpis) po naročilu male vrednosti v skladu s 47. členom (infrastrukturno področje) Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 in 14/2018, v nadaljevanju: ZJN-3) za »Prevzem in obdelavo bioloških odpadkov«. 

Predmet naročila je prevzem in obdelava bioloških odpadkov s klasifikacijsko številko 20 02 01 za obdobje dveh let. Biološki odpadki se v Občini Sevnica zbirajo po sistemu od vrat do vrat.

Ocenjena količina bioloških odpadkov klasifikacijska številka 20 02 01 za 2 leti je  okvirno 2000 ton (1000 ton na leto). 

Ocenjena količina je zgolj okvirna in služi kot orientacija ponudniku pri pripravi ponudbe. Ponudnik se zaveda, da je količina podvržena razvoju ločenega zbiranja odpadkov, navadam ljudi, zakonskim spremembam in drugim faktorjem, ki vplivajo na obseg in sestavo zbranih količin odpadkov, ki so predmet tega javnega naročila. Naročnik ne prevzema nikakršne odgovornosti za končne količine oddanih odpadkov (niti za doseganje, niti za preseganje orientacijske količine), izbrani ponudnik pa bo moral prevzeti in obdelati celotno količino odpadkov, nastalih v obdobju izvajanja javnega naročila. 

Stroške prevzema, obdelave in dokončne oskrbe odpadnega materiala (vključno s stroški tehtanja) krije ponudnik in so vključeni v ponujeno ceno na enoto (EUR / t).

Naročnik ponudnike obvešča, da bo imel za izvedbo javnega naročila zagotovljena sredstva v višini največ 80,00 EUR/t prevzema in obdelave bioloških odpadkov (brez DDV). Vse ponudbe, ki bodo vsebovale višjo ceno na tono odpadnega materiala, bodo zaradi nesprejemljivosti izločene iz postopka oddaje javnega naročila kot nedopustne.

Lokacija prevzema odpadkov

Lokacija ponudnika, kjer ta zagotavlja prevzem bioloških odpadkov mora biti od sedeža naročnika, Naselje heroja Maroka 17, p. Sevnica oddaljena največ 25 km.

Ponudnik mora omogočiti prevzem odpadkov na prevzemni lokaciji: od ponedeljka do petka od 6.00 do 16.00, v soboto od 6.00 do 13.00.

Vabimo vas, da predložite Vašo ponudbo na ta javni razpis v skladu z Navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe.

Kontaktna oseba s strani naročnika je Tatjana Šeško Vidmar:

  • E-pošta: komunala.sevnica@siol.net

Ponudbe je potrebno oddati v informacijskem sistemu e-JN najkasneje 26.2.2021 do 10.00 ure. Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 26.2.2021 ob 10.05 uri.

Odgovorna oseba naročnika:

Mitja Udovč, direktor

Komunala Sevnica

Srebrni

Cert ID: 0023/00023

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Komunala d.o.o. Sevnica
Matična številka: 5068088000

Uradni podatki

Komunala d.o.o. Sevnica
Naselje heroja Maroka 17
8290 Sevnica
Slovenia
ID za DDV: SI90581121
IBAN: SI56 0237 9001 3698 364 (NLB d.d.)

IBAN: SI56 0315 8100 0507 153 (SKB d.d.)

Kontakt

Komunala d.o.o. Sevnica
Naselje heroja Maroka 17
8290 Sevnica
07 / 81 64 700
komunala.sevnica@siol.net
komunala-sevnica.si

Uradne ure

Za stranke smo dosegljivi v času uradnih ur:

  • ponedeljek: 8.00–14.00
  • sreda: 8.00–14.00
  • petek: 8.00–14.00