Danes za jutri

14. 6. 2020

Živimo v novem, in verjamem, da začasnem načinu življenja. Čas, ko je javno življenje v domovini zaustavljeno, je lahko tudi čas, da se tako posameznik kot družba zamislimo o samoumevnosti dosega in upravljanja z naravnimi dobrinami, ki pa seveda niso neskončne.

Uporabnike komunalnih storitev in ostale stranke obveščamo, da smo zaradi preprečevanja in obvladovanja morebitnega širjen- ja koronavirusa sprejeli določene ukrepe z namenom varovanja zdravja zaposlenih in uporabnikov naših storitev. Zaradi ome- jenega fizičnega dostopa strank do poslovnih prostorov podjetja stranke naprošamo, da v največji možni meri zadeve urejajo po elektronski pošti in preko telefona 07 81 64 700 ali 07 8164 712 ali na elektronski naslov: komunala.sevnica@siol.net. Če je obisk zares nujen, vas prosimo, da se predhodno najavite. Vsa aktualna obvestila so objavljena na spletni strani www.komunala-sevnica.si in na zadnji strani mesečne položnice.

Ravnanje z odpadki

Redni odvozi mešanih komunalnih odpadkov, odvozi bioloških od- padkov in embalaže iz ekoloških otokov se v obdobju razglašene pandemije odvažajo redno, skladno z urniki.

Kosovni in drugi izredni odvozi odpadkov se trenutno ne izvajajo. Lahko pa uporabniki sami dostavite tovrstne odpadke na Zbirni center za odpadke v Sevnici, ki obratuje od ponedeljka do petka, od 7. — 15. ure. Prosimo da zaradi zagotavljanja minimalnih hi- gienskih pogojev izven delovnega časa odpadke ne puščate pred ograjo objekta.

Navodila za ravnanje z odpadno zaščitno opremo

Opažamo povečano količino osebnih odpadkov, kot so zaščitne obrazne maske iz različnih materialov, čistilni robčki, krpe, rokavi- ce (PVC, lateks). Po uporabi le-teh jih je potrebno odložiti v plastič no vrečko, ki se jo tesno zaveže in nato namesti še v drugo plastič no vrečko za odpadke ter ponovno zaveže. Potrebno jo je hraniti ločeno v posebnem prostoru (klet, balkon, garaža) vsaj 72 ur, pre: den se jo odloži v zunanji zabojnik za mešane komunalne odpadke (t.i. smeti). Obrazne maske in rokavice ne sodijo na ekološki otok in tudi ne v naravo. 

Bodimo solidarni, strpni in optimistični, predvsem pa odgovor- ni do sebe in soljudi. Hvala sodelavcem, ki v danih okoliščinah s previdnim delovanjem zagotavljajo kontinuirano izvajanje komunalnih dejavnosti v občini Sevnica.

direktor Mitja Udovč  

Komunala Sevnica

Srebrni

Cert ID: 0023/00023

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Komunala d.o.o. Sevnica
Matična številka: 5068088000

Uradni podatki

Komunala d.o.o. Sevnica
Naselje heroja Maroka 17
8290 Sevnica
Slovenia
ID za DDV: SI90581121
IBAN: SI56 0237 9001 3698 364 (NLB d.d.)

IBAN: SI56 0315 8100 0507 153 (SKB d.d.)

Kontakt

Komunala d.o.o. Sevnica
Naselje heroja Maroka 17
8290 Sevnica
07 / 81 64 700
komunala.sevnica@siol.net
komunala-sevnica.si

Uradne ure

Za stranke smo dosegljivi v času uradnih ur:

  • ponedeljek: 8.00–14.00
  • sreda: 8.00–14.00
  • petek: 8.00–14.00