Komunala Sevnica – družini prijazno podjetje - modri certifikat

15. 9. 2019

Ekvilib Inštitut je v tem tednu, ob mednarodnemu dnevu družin, 12 slovenskim podjetjem podelil certifikate Družini prijazno podjetje. Ta neprofitna organizacija certifikat podeljuje skupaj z Ministrstvom za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti. Kot pojasnjujejo podeljevalci certifikata, podjetje sprva pridobi osnovni certifikat, ko revizorski svet pozitivno oceni zastavljeni načrt implementacije izbranih ukrepov posameznega podjetja. Po treh letih sledi vnovična ocena, in če so cilji oziroma ukrepi doseženi, podjetje pridobi polni certifikat.

Med osmimi prejemniki slednjega je tudi Javno podjetje Komunala d. o. o. Sevnica z več kot 60-letno tradicijo. Podjetje na območju občine Sevnica izvaja vse gospodarske javne službe, med njimi oskrbo s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda, ravnanje z odpadki, pogrebno in pokopališko dejavnost s 24-urno dežurno službo, vzdrževanje občinskih cest, urejanje javnih površin in skrb za javno razsvetljavo. Osnovna značilnost dejavnosti podjetja je, da so neprofitne in namenjene zagotavljanju osnovnih javnih dobrin. Del aktivnosti podjetja pa je namenjen tudi tržni dejavnosti, ki predstavlja podporo obveznim službam.

Kot je zapisano v revizorskem poročilu ob izdaji certifikata, je podjetje uspešno implementiralo 12 ukrepov, ki so med zaposlenimi dobro prepoznavni in sprejeti, sistematično urejena dokumentacija je ažurno in vestno vodena, načela certifikata pa se uspešno vključujejo v organizacijsko kulturo podjetja. Sicer pa je Javno podjetje Komunala d. o. o. Sevnica tudi prvo sevniško podjetje s polnim certifikatom Družini prijazno podjetje.

Vir: Javno podjetje Komunala d. o. o. Sevnica

Projekt Varuj o(ko)lje

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in  Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Komunala Sevnica

Srebrni

Cert ID: 0023/00023

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Komunala d.o.o. Sevnica
Matična številka: 5068088000

Uradni podatki

Komunala d.o.o. Sevnica
Naselje heroja Maroka 17
8290 Sevnica
Slovenia
ID za DDV: SI90581121
IBAN: SI56 0237 9001 3698 364 (NLB d.d.)

IBAN: SI56 0315 8100 0507 153 (SKB d.d.)

Kontakt

Komunala d.o.o. Sevnica
Naselje heroja Maroka 17
8290 Sevnica
07 / 81 64 700
komunala.sevnica@siol.net
komunala-sevnica.si

Uradne ure

Za stranke smo dosegljivi v času uradnih ur:

  • ponedeljek: 8.00–14.00
  • sreda: 8.00–14.00
  • petek: 8.00–14.00