Podpisana pogodba za izvedbo gradbenih del projekta »Hidravlične izboljšave v občini Sevnica«

Sporočilo za javnost

Nazaj

Podpisana pogodba za izvedbo gradbenih del projekta »Hidravlične izboljšave v občini Sevnica«

Župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk in direktor na javnem razpisu izbranega izvajalca, javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica, Mitja Udovč, sta danes na Gradu Sevnica podpisala pogodbo za izvedbo gradbenih del projekta »Hidravlične izboljšave v občini Sevnica«.

Poglavitni cilj projekta je zgraditi povezovalno hrbtenico med že obstoječimi vodovodi v enoten vodovodni sistem, ki bo povezal kraje na levem in desnem bregu reke Save, v dolžini dobrih 21 kilometrov. Gre za obsežen projekt, podprt s sredstvi Evropskega kohezijskega sklada, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in Občine Sevnica v vrednosti 3.496.247,09 EUR. 

Ob podpisu pogodbe je župan Srečko Ocvirk izpostavil, da je današnji podpis pogodbe rezultat večletnih priprav in sistematičnega načrtovanja razvoja vodooskrbe, hkrati pa poudaril, da brez evropskih sredstev tako ambicioznega projekta ne bi bilo mogoče izpeljati. Pri pripravi projekta je sodelovalo več deležnikov. Poleg Občine Sevnica kot nosilke projekta tudi Komunala Sevnica kot upravljalec vodovodnih sistemov in krajevne skupnosti, skozi katere vodovodni sistemi potekajo. Župan je izpostavil, da je lokalna skupnost v preteklosti stremela k urejanju vodovodne in druge ključne infrastrukture na redkeje poseljenih območjih z namenom ohranitve poselitve. S pojavom epidemije pa se je interes za bivanje na podeželju oziroma na redkeje poseljenih območjih bistveno povečal. To pomeni velik izziv za lokalno skupnost, ki stremi k ustrezno urejeni infrastrukturi. Projekt Hidravlične izboljšave v občini Sevnica je tako eden zadnjih tako obsežnih projektov, ki bo poskrbel za urejeno infrastrukturo na področju vodooskrbe. Nadalje je župan izpostavil tudi pomen varovanja vodnih virov. Sklenil je, da bo lokalna skupnost vselej stremela k zagotavljanju varnega bivanjskega okolja, čigar del je seveda tudi ustrezno urejena komunalna in vodovodna infrastruktura. 

Direktor podjetja Komunala d.o.o. Sevnica Mitja Udovč je predstavil tehnični vidik projekta. Povedal je, da je izvedba projekta razdeljena v 3 sklope, z izgradnjo več kot 21 kilometrov vodov in pripadajočih objektov. Izpostavil je odgovornost upravljalca vodooskrbnih sistemov za zagotavljanje čiste pitne vode. Kot izvajalec projekta bo Komunala Sevnica odgovorna za povezovanje vodovodnih sistemov na zelo velikem območju, ki poteka skozi več krajevnih skupnosti. S povezovanjem vodovodnih sistemov bo tako zagotovljena varna in zanesljiva vodooskrba, tudi v kritičnih trenutkih kot sta suša in naravne ujme. Izrazil je zadovoljstvo ob podpisu pogodbe in tudi sam poudaril, da je današnji podpis pogodbe rezultat večletnih prizadevanj, tudi v kontekstu pridobivanja vseh soglasij in dovoljenj. 

Ob podpisu pogodbe je nagovor v obliki video sporočila pripravila tudi državna sekretarka Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko mag. Monika Kirbiš Rojs. V video sporočilu je povzela finančno konstrukcijo projekta, hkrati pa poudarila pomembnost sodelovanja med lokalnimi skupnostmi, državo in Evropsko Unijo pri načrtovanju in realizaciji tako pomembnih infrastrukturnih projektov, kot je voodooskrba. 

Občina Sevnica

Podpisana pogodba za izvedbo gradbenih del projekta »Hidravlične izboljšave v občini Sevnica«
Podpisana pogodba za izvedbo gradbenih del projekta »Hidravlične izboljšave v občini Sevnica«
Podpisana pogodba za izvedbo gradbenih del projekta »Hidravlične izboljšave v občini Sevnica«
Podpisana pogodba za izvedbo gradbenih del projekta »Hidravlične izboljšave v občini Sevnica«

Uradni podatki

Kontakt

Komunala Sevnica

Srebrni

Cert ID: 0023/00023

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Komunala d.o.o. Sevnica
Matična številka: 5068088000