Podpisana pogodba za projekt ureditve kanalizacijskih sistemov v Sevnici

Nazaj

Pogodbo sta podpisala direktor Komunale d.o.o. Sevnica Mitja Udovč in župan Srečko Ocvirk.

Med Občino Sevnica in na javnem naročilu izbranim izvajalcem, Komunalo d.o.o. Sevnica, je bila danes podpisana pogodba za izvedbo projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save – Občina Sevnica«.

S tem se bo na terenu pričel izvajati še tretji projekt, sofinanciran z evropskimi sredstvi na podlagi Dogovora za razvoj regije Posavje – poleg že izvajanih hidravličnih izboljšav vodovodnih sistemov in komunalnega opremljanja v Poslovni coni Sevnica z gradnjo novega nadvoza.

Poglavitni cilj projekta je novogradnja odsekov, kjer javna gospodarska infrastruktura za odvajanje in čiščenje odpadnih voda še ni urejena, in v sklopu katerih bo mogoče priključiti dodatne enote na ta sistem. Gre za pomembne novosti, katerih poglavitni namen je zmanjšanje emisij v okolje in s tem pomemben prispevek k varstvu bivanjskega prostora za sedanje in prihodnje generacije.

Projekt vključuje gradnjo kanalov s pripadajočimi objekti, rezultat projekta bo tudi hidravlično izboljšanje posameznih delov kanalizacije. Projekt obsega gradnjo fekalne kanalizacije, ki jo sestavlja 7 gravitacijskih kanalov, 2 tlačna kanala v skupni dolžini 1,58 km ter 2 črpališči. V okviru investicije se bodo dela izvajala v Sevnici na območjih obrtne cone na Planinski ulici, na Ribnikih, na Kvedrovi ulici, na Drožanjski cesti pod gradom in Pod Vrtačo.

Vrednost pogodbenih del znaša 799.072,28 evrov. Prispevek Evropske unije in Republike Slovenije znaša 547.847,78 evrov, razlika pa je finančni prispevek občinskega proračuna. Projekt se bo pričel izvajati v mesecu oktobru s pripravljalnimi deli in na terenu v mesecu novembru, zaključek projekta pa bo v sredini leta 2023.

Pogodbo sta podpisala direktor Komunale d.o.o. Sevnica Mitja Udovč in župan Srečko Ocvirk.

Uradni podatki

Kontakt

Komunala Sevnica

Srebrni

Cert ID: 0023/00023

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Komunala d.o.o. Sevnica
Matična številka: 5068088000