S tem se bo na terenu pričel izvajati še tretji projekt, sofinanciran z evropskimi sredstvi na podlagi Dogovora za razvoj regije Posavje – poleg že izvajanih hidravličnih izboljšav vodovodnih sistemov in komunalnega opremljanja v Poslovni coni Sevnica z gradnjo novega nadvoza.

Poglavitni cilj projekta je novogradnja odsekov, kjer javna gospodarska infrastruktura za odvajanje in čiščenje odpadnih voda še ni urejena, in v sklopu katerih bo mogoče priključiti dodatne enote na ta sistem. Gre za pomembne novosti, katerih poglavitni namen je zmanjšanje emisij v okolje in s tem pomemben prispevek k varstvu bivanjskega prostora za sedanje in prihodnje generacije.

Projekt vključuje gradnjo kanalov s pripadajočimi objekti, rezultat projekta bo tudi hidravlično izboljšanje posameznih delov kanalizacije. Projekt obsega gradnjo fekalne kanalizacije, ki jo sestavlja 7 gravitacijskih kanalov, 2 tlačna kanala v skupni dolžini 1,58 km ter 2 črpališči. V okviru investicije se bodo dela izvajala v Sevnici na območjih obrtne cone na Planinski ulici, na Ribnikih, na Kvedrovi ulici, na Drožanjski cesti pod gradom in Pod Vrtačo.

Vrednost pogodbenih del znaša 799.072,28 evrov. Prispevek Evropske unije in Republike Slovenije znaša 547.847,78 evrov, razlika pa je finančni prispevek občinskega proračuna. Projekt se bo pričel izvajati v mesecu oktobru s pripravljalnimi deli in na terenu v mesecu novembru, zaključek projekta pa bo v sredini leta 2023.

Komunala Sevnica

Srebrni

Cert ID: 0023/00023

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Komunala d.o.o. Sevnica
Matična številka: 5068088000

Uradni podatki

Komunala d.o.o. Sevnica
Naselje heroja Maroka 17
8290 Sevnica
Slovenia
ID za DDV: SI90581121
IBAN: SI56 0237 9001 3698 364 (NLB d.d.)

IBAN: SI56 0315 8100 0507 153 (SKB d.d.)

Kontakt

Komunala d.o.o. Sevnica
Naselje heroja Maroka 17
8290 Sevnica
07 / 81 64 700
komunala.sevnica@siol.net
komunala-sevnica.si

Uradne ure

Za stranke smo dosegljivi v času uradnih ur:

  • ponedeljek: 8.00–14.00
  • sreda: 8.00–14.00
  • petek: 8.00–14.00