Urejen ekološki otok je naše ogledalo

27. 8. 2020

Ekološki otok je zbiralnica, namenjena za zbiranje prazne embalaže, skladno z upoštevanjem navodil na posameznem zabojniku.

Ekološki otok ni mesto za odlagnje vseh vrst odpadkov iz gospodinjstev. V sodelovanju z MI-SPO pristopa Komunala Sevnica k sistematični kontoli neustrezno odloženih odpadkov in vsako kršenje bo tudi v bodoče sankcionirano, v kolikor bo posameznik pustil na območju ekološkega otoka gradbene, kosovne, nevarne odpadke ali smeti. Globa za nepravilno odložene odpadke znaša 250 evrov po Odloku o ravnanju z odpadki na območju občine Sevnica.

Ostali odpadki sodijo v Zbirni center

Kosovne, nevarne in ostale odpadke, ki niso embalaža je potrebno odpeljati v Zbirni center za odpadke na Savski cesti v Sevnici, ki je odprt od ponedeljka do petka od 7-17 ure ter vsako prvo in drugo soboto v mesecu od 8 – 13 ure.

Vsako gospodinjstvo lahko enkrat letno naroči tudi brezplačen odvoz kosovnih odpadkov. Vse nformacije so na voljo na spletni strani v zavihku Odpadki.

Vsak posameznik v skrbnem ravnanju s svojimi odpadki posledično vpliva tudi na zmanjševanje stroškov pri storitvah ravnanja z odpadki, ki jih sicer povzročajo dodatne storitve, kot so izredni prevozi in dela, ki nastanejo zaradi čiščenja črnih odlaganj.                  

Komunala Sevnica

Komunala Sevnica