Urejen ekološki otok je naše ogledalo

Nazaj

Kontrola odloženih odpadkov vedno znova pokaže napačno ravnanje z odpadki.

Ekološki otok je zbiralnica, namenjena za zbiranje prazne embalaže, skladno z upoštevanjem navodil na posameznem zabojniku.

Ekološki otok ni mesto za odlagnje vseh vrst odpadkov iz gospodinjstev. V sodelovanju z MI-SPO pristopa Komunala Sevnica k sistematični kontoli neustrezno odloženih odpadkov in vsako kršenje bo tudi v bodoče sankcionirano, v kolikor bo posameznik pustil na območju ekološkega otoka gradbene, kosovne, nevarne odpadke ali smeti. Globa za nepravilno odložene odpadke znaša 250 evrov po Odloku o ravnanju z odpadki na območju občine Sevnica.

Ostali odpadki sodijo v Zbirni center

Kosovne, nevarne in ostale odpadke, ki niso embalaža je potrebno odpeljati v Zbirni center za odpadke na Savski cesti v Sevnici, ki je odprt od ponedeljka do petka od 7-17 ure ter vsako prvo in drugo soboto v mesecu od 8 – 13 ure.

Vsako gospodinjstvo lahko enkrat letno naroči tudi brezplačen odvoz kosovnih odpadkov. Vse nformacije so na voljo na spletni strani v zavihku Odpadki.

Vsak posameznik v skrbnem ravnanju s svojimi odpadki posledično vpliva tudi na zmanjševanje stroškov pri storitvah ravnanja z odpadki, ki jih sicer povzročajo dodatne storitve, kot so izredni prevozi in dela, ki nastanejo zaradi čiščenja črnih odlaganj.                  

Urejen ekološki otok je naše ogledalo
Onesnažen ekološki otok se obravnava kot črno odlagališče in z dodatno naloženimi odpadki onesnažuje celotno okolico ter slabo vpliva na samo podobo urejenosti kraja.
Kontrola odloženih odpadkov vedno znova pokaže napačno ravnanje z odpadki.

Uradni podatki

Kontakt

Komunala Sevnica

Srebrni

Cert ID: 0023/00023

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Komunala d.o.o. Sevnica
Matična številka: 5068088000