Obvestilo o načinih obveščanja uporabnikov pitne vode na javnih vodovodih v občini Sevnica

Skladno s Pravilnikom o pitni vodi (Ur.l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15, 51/17) in Navodilom za obveščanje uporabnikov, ZIRS, NIJZ in NLZOH upravljavec vodovodnega sistema občane obvešča v primerih, ko je vzrok neskladnosti pitne vode hišno vodovodno omrežje ali njegovo vzdrževanje (9. čl.), v primeru omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode (21. čl.), kadar se izvajajo ukrepi za odpravo vzrokov neskladnosti (22. čl.), v primeru odstopanja parametra (31. čl.) in v skladu z načrtom notranjega nadzora (34. čl.).

Iz tabele je razviden način obveščanja v zgoraj navedenih primerih:  

Čl. *Vzrok za obveščanječas obveščanjaObvezni načini obveščanja
9.Vzrok neskladnosti pitne vode hišno vodovodno omrežje ali njegovo vzdrževanjeod začetka veljavnosti ukrepa, a najkasneje v sedmih dneh

uporabniku, kjer je bil neskladen vzorec odvzet - osebno z dopisom

hišni svet - z obvestilom na oglasni deski uporabnika/ov hišnega vodovodnega omrežja

vzdrževalcu lokalnega javnega vodovoda z dopisom

21.Obveščanje v primeru omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode

od začetka veljavnosti ukrepa, a najkasneje v dveh urah (obvešča se vsak dan do preklica)**;

obveščanje NIJZ, ZIRS in NLZOH se obvesti na začetku in ob preklicu veljavnosti ukrepa (najkasneje v 24 urah od začetka oz. preklica ukrepa)

lokalni radio Radio Veseljak Posavje oz. individualno obveščanje uporabnikov na manjših vodovodih s pisnim obvestilom in potrditvijo s podpisom ali preko SMS***

spletna stran upravljavca: www.komunala-sevnica.si

Center za obveščanje 112: operativecbr@urszr.si

NIJZ, ZIRS, NLZOH na naslov: www.npv.si

22.Obveščanje v primeru, kadar se izvajajo ukrepi za odpravo vzrokov neskladnostiod začetka veljavnosti ukrepa, a najkasneje v enem dnevu**

lokalni radio Radio Veseljak Posavje oz. individualno obveščanje uporabnikov na manjših vodovodih s pisnim obvestilom in potrditvijo s podpisom ali preko SMS***

spletna stran upravljavca: www.komunala-sevnica.si

Center za obveščanje 112: operativecbr@urszr.si

31.Obveščanje v primeru odstopanjana dan pridobitve dovoljenja, a najkasneje v sedmih dneh**

lokalni radio Radio Veseljak Posavje oz. individualno obveščanje uporabnikov na manjših vodovodih s pisnim obvestilom in potrditvijo s podpisom ali preko SMS***

spletna stran upravljavca: www.komunala-sevnica.si

Center za obveščanje 112: operativecbr@urszr.si

34.Obveščanje uporabnikov o skladnosti v okviru notranjega nadzora in letno poročilo o skladnosti pitne vodenajmanj enkrat letno (najkasneje do 31. marca tekočega leta za preteklo leto)

lokalni časopis Grajske novice, Posavski obzornik ali Na dlani

na zadnji strani položnic za obračun komunalnih storitev

spletna stran upravljavca: www.komunala-sevnica.si

letno poročilo v bazo www.npv.si (obveščanje NIJZ, ZIRS, NLZOH)

*    člen Pravilnika o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/04 in 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15, 51/17)

** uporabnike se obvesti tudi ob prenehanju omejitev ali prepovedi uporabe pitne vode, izvajanja ukrepov oz. dovoljenem odstopanju

*** manjši vodovodi: Okič, Log, Lukovec, Primštal-Šentjanž, Veliki Cirnik, Skrovnik, Spodnje Vodale, Breg, Razbor-Lisce, Šentjur na Polju, Okroglice, Trnovec, Stagonce-Kancijan, Kompolje-Šmarčna, Dolnje Brezovo, Cirje-Ledina

Komunala Sevnica

Srebrni

Cert ID: 0023/00023

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Komunala d.o.o. Sevnica
Matična številka: 5068088000

Uradni podatki

Komunala d.o.o. Sevnica
Naselje heroja Maroka 17
8290 Sevnica
Slovenia
ID za DDV: SI90581121
IBAN: SI56 0237 9001 3698 364 (NLB d.d.)

IBAN: SI56 0315 8100 0507 153 (SKB d.d.)

Kontakt

Komunala d.o.o. Sevnica
Naselje heroja Maroka 17
8290 Sevnica
07 / 81 64 700
komunala.sevnica@siol.net
komunala-sevnica.si

Uradne ure

Za stranke smo dosegljivi v času uradnih ur:

  • ponedeljek: 8.00–14.00
  • sreda: 8.00–14.00
  • petek: 8.00–14.00