Pomembno

Ukrepi Komunale Sevnica za preprečevanja širjenja koronavirusa

Uporabnike komunalnih storitev in ostale stranke obveščamo, da smo v Javnem podjetju Komunala d.o.o. Sevnica zaradi preprečevanja širjenja koronavirusa sprejeli določene ukrepe z namenom varovanja zdravja zaposlenih in uporabnikov naših storitev. Komunala Sevnica bo zagotavljala redno izvajanje komunalnih storitev, zaradi lažjega obvladovanja morebitnega širjenja okužb pa bo omejen fizični dostop strank do poslovnih prostorov Komunale Sevnica.

Pitna voda na vodovodu Primštal - Šentjanž do preklica neprimerna za pitje

Vse uporabnike pitne vode na vodovodu Primštal - Šentjanž obveščamo, da je voda iz vodovoda na osnovi vzorčenja z dne 29. 9. 2020 NEPRIMERNA ZA PITJE. V vodi so prisotne bakterije fekalnega izvora, povišana je bila tudi motnost, zato je potrebno vodo pred uporabo prekuhavati. V prilogi so navodila o prekuhavanju vode, katere je izdal Nacionalni inštitut za javno zdravje in jih je potrebno upoštevati ob takšni kakovosti vode kot je v vašem primeru. Uživanje vode, v kateri so prisotne fekalne bakterije (E. coli), pomeni tveganje za zdravje uporabnikov. Uporabniki lahko namesto prekuhavanja vode iz vodovodnega sistema uporabljate embalirano vodo iz trgovine. Obvestilo o prekuhavanju vode velja do preklica!