Poročilo o izvedeni akciji odvoza azbestne kritine v občini Sevnica

Nazaj

Akcija odvoza salonitne kritine iz gospodinjstev v občini Sevnica

Na podlagi novice, objavljene v več lokalnih medijih, so občani občine Sevnica imeli,  v času od 2. do 16. oktobra 2023,  možnost oddati naročilo za odvoz azbestne kritine. Azbest je nevarni gradbeni odpadek in kot tak zahteva posebno ravnanje tudi v fazi priprave, odvoza ter odlaganja na odlagališče nevarnih odpadkov.

Ob navodilu, da se azbestno kritino zloži na leseno paleto in popolnoma ovije s streč folijo, kar prepreči drobljenje in uhajanje škodljivih azbestnih vlaken v okolje ob nalaganju, je bilo oddanih 56 naročil.

Sami odvozi so se izvajali neposredno na naslovih naročnikov - imetnikov odpadka. Akcija se je zaključila 30.10.2023, ko je bilo na odlagališče Cerod odpeljano 55.740 kg azbesta.

Uradni podatki

Kontakt

Komunala Sevnica

Srebrni

Cert ID: 0023/00023

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Komunala d.o.o. Sevnica
Matična številka: 5068088000