Ureditev kanalizacijskih priključkov na javni kanalizaciji oz. vgradnja MKČN

Priključitev na javno kanalizacijo je obvezna na območjih, kjer je zgrajena javna kanalizacija. Kjer le-ta ni zgrajena in izgradnja tudi ni predvidena, se mora odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode na obstoječih objektih urediti v skladu z veljavno zakonodajo:

 • do konca leta 2025, če le ti nimajo urejenega odvajanja odpadnih vod v skladu z gradbeno zakonodajo iz časa, ko se je objekt gradil, oz. 
 • ob morebitni prvi rekonstrukciji objekta od uveljavitve uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode.
 • vloga za priključitev na javno kanalizacijo / k vgradnji MKČN na sedežu Komunale d.o.o. Sevnica;
 • upravljavec določi mesto priključitve na javno kanalizacijo/lokacijo MKČN;
 • izdaja mnenja za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje/ k vgradnji MKČN; 
 • uporabnik obvesti upravljavca o izvedbi kanalizacijskega priključka/ vgradnji MKČN in mu omogoči nadzor nad izvedbo kanalizacijskega priključka / vgradnje MKČN;
 • po izvedbi vpis uporabnika v evidenco uporabnikov, izdaja potrdila oz. izjave o ustrezni priključitvi ter sklenitev pogodbe o vzdrževanju MKČN;

Postopek

 • ukinitev obstoječe greznice
 • izvedba novega kanalizacijskega priključka
 • vgradnje MKČN

Za dodatna pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 07 81 64 710 (Urška Jamšek).

Priključevanje obstoječih objektov na javno kanalizacijo:

Priključitev se izvede, ko so poravnane vse obveznosti do izvajalca javne službe in Občine Sevnica.

Glede obveznosti priključitve na javno kanalizacijo, še posebej pozivamo uporabnike na Orehovem in Dolnjem Brezovem!

Komunala Sevnica

Srebrni

Cert ID: 0023/00023

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Komunala d.o.o. Sevnica
Matična številka: 5068088000

Uradni podatki

Komunala d.o.o. Sevnica
Naselje heroja Maroka 17
8290 Sevnica
Slovenia
ID za DDV: SI90581121
IBAN: SI56 0237 9001 3698 364 (NLB d.d.)

IBAN: SI56 0315 8100 0507 153 (SKB d.d.)

Kontakt

Komunala d.o.o. Sevnica
Naselje heroja Maroka 17
8290 Sevnica
07 / 81 64 700
komunala.sevnica@siol.net
komunala-sevnica.si

Uradne ure

Za stranke smo dosegljivi v času uradnih ur:

 • ponedeljek: 8.00–14.00
 • sreda: 8.00–14.00
 • petek: 8.00–14.00