O PROJEKTU  CILJI PROJEKTA  VARUJVODO.SI  PARTNERJI IN NJIHOVE NALOGE  1. FAZA PROJEKTA


1. FAZA PROJEKTA 

 

 

        

 

 

Partner Komunala d.o.o. Sevnica je izvajala aktivnosti na območju sevniške občine. Zagotovila je prostor in strokovno pomoč za delovanje svetovalne pisarne na območju sevniške občine, postavila informativno tablo za vodovarstveno območje in geološki stolpec. Prav tako je sodelovala pri izvajanju delavnic, vodenih ogledov za šole na njihovem območju ter pri pripravi vsebin za različne medije. Izvedli smo tudi naročilo za predstavitvene filme, dva sta že izdelana in se redno predvajata na lokalni Ansat TV.