Razpis - Direktor Javnega podjetja KOMUNALA d.o.o. SEVNICA

18. 2. 2021

Nadzorni svet Javnega podjetja KOMUNALA d.o.o. SEVNICA, Naselje heroja Maroka 17, 8290 Sevnica na podlagi 22. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS št. 32/93, 30/98-ZZLPPO, 127/06-ZJZP, 38/2010-ZUKN, 57/2011-ORZGJS40) in 10. člena Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica razpisuje prosto delovno mesto 

DIREKTOR ( m/ž )

Javnega podjetja KOMUNALA d.o.o. SEVNICA

Kandidat/-ka mora izpolnjevati naslednje 

splošne pogoje:

 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • aktivno znanje slovenskega jezika,
 • oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ni bila obsojena na nepogojno zaporno kazen v trajanju več kot šest  mesecev,
 • oseba ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti 

in posebne pogoje

 • ima najmanj visokošolsko strokovno izobrazbo (1.bolonjska stopnja) oziroma univerzitetno izobrazbo (1.bolonjska stopnja) (6/2),
 • ima najmanj pet let delovne dobe, od tega ima najmanj 3 leta delovnih izkušenj z opravljanjem vodilnih nalog,
 • ima strokovne, organizacijske ter vodstvene sposobnosti.

Prijava mora vsebovati:

 • program razvoja Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica,
 • dokazila o doseženi strokovni izobrazbi,
 • dokazila o delovni dobi,
 • izjavo kandidata, da:
  • je državljan Republike Slovenije
  • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil  obsojen na nepogojno zaporno kazen v trajanju več kot šest mesecev,
  • zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Pisno vlogo, kateri priložite izjave in dokazila v skladu s splošnimi in posebnimi pogoji, pošljite priporočeno v zaprti pisemski ovojnici  v 15 dneh po objavi razpisa (zadnji dan oddaje 5. 3. 2021) na naslov: Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica, Naselje heroja Maroka 17, 8290 Sevnica s pripisom "Ne odpiraj - za razpis direktorja".

Kandidate bomo o izbiri obvestili v 8 dneh po imenovanju.

Nadzorni svet

Komunala Sevnica

Srebrni

Cert ID: 0023/00023

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Komunala d.o.o. Sevnica
Matična številka: 5068088000

Uradni podatki

Komunala d.o.o. Sevnica
Naselje heroja Maroka 17
8290 Sevnica
Slovenia
ID za DDV: SI90581121
IBAN: SI56 0237 9001 3698 364 (NLB d.d.)

IBAN: SI56 0315 8100 0507 153 (SKB d.d.)

Kontakt

Komunala d.o.o. Sevnica
Naselje heroja Maroka 17
8290 Sevnica
07 / 81 64 700
komunala.sevnica@siol.net
komunala-sevnica.si

Uradne ure

Za stranke smo dosegljivi v času uradnih ur:

 • ponedeljek: 8.00–14.00
 • sreda: 8.00–14.00
 • petek: 8.00–14.00