Plinifikacija

Nazaj

Ideja:

Povezava Novega mesta in Radeč z magistralnim plinovodom Žigrski Vrh-Brezovo--Log-Radna prinese tudi možnost plinifikacije mesta Sevnica. Ideja zanjo je prišla neposredno od prebivalcev mesta Sevnica. Po izvedenih anketah, ki so pokazale pozitiven odziv, smo v sodelovanju z občino Sevnica, krajevno skupnostjo in podporo meščanov pristopili k aktivnostim. Projektno dokumentacijo izdelajo v letu 1990. Sledi sklep izvršnega sveta občine Sevnica 10.IX.1991, s katerim ustanovijo gradbeni odbor, za izvedbo pa določijo krajevno skupnost Sevnica. Za uporabo zemeljskega plina se že v prvih anketah na nekaterih področjih odloči do 74% gospodinjstev.
 

Izvajanje del:

Krajevna skupnost Sevnica je pooblaščena opravljati vsa administrativna dela, finančne posle in gradbena dela. Tako se 24.II.1992 prično gradbena dela na jeklenem plinovodu in napeljavi plastike na Prvomajski ulici - pri gradbenih delih sodelujejo tudi krajani sami. 27.IX.1993 Petrol že zaplini jekleni cevovod, ustanovljen je Plinovod d.d., s Petrolom podpisana pogodba za dobavo plina, izdani odloki ... in 6.X.1993 so zaplinjeni cevovodi Prvomajska-Kopitarna. 11.X.1993 sledi zagon prve peči v individualni hiši. V letu 1993 imamo že 170 individualnih porabnikov in porabo plina 130.000 m3. Krajevna skupnost izvaja vsa dela tudi na distribuciji zemeljskega plina. S 1.I.1996 se vsa dela iz naslova investicije in distribucije iz KS prenesejo na javno podjetje Plinovod Sevnica, ki začne samostojno poslovati v prostorih krajevne skupnosti, aprila 1999 pa se preseli v svoje poslovne prostore na Trgu Svobode 9.
Celotna investicija se je izvajala s finančnimi sredstvi prispevka za plinifikacijo bodočih uporabnikov, kreditov ministrstva, Petrola in bančnega kredita.

6.III.1992 - dela na glavnem vodu NHM

6.III.1992 - jeklene cevi glavnega voda NHM

6.III.1992 - varjenje jeklenega cevovoda

konstrukcija prečkanja Drožanjskega potoka

spajanje plastičnega cevovoda

Uradni podatki

Kontakt

Komunala Sevnica

Srebrni

Cert ID: 0023/00023

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Komunala d.o.o. Sevnica
Matična številka: 5068088000