Pritožbe odjemalcev

Nazaj

Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica

Reševanje reklamacij in pritožb za gospodinjske odjemalce

Informacija gospodinjskim odjemalcem zemeljskega plina o reklamacijah in pritožbah (na podlagi 17. člena Zakona o oskrbi s plini – ZOP, Uradni list RS, št. 204/21 s spremembami in dopolnitvami):

Dobavitelj zemeljskega plina, Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica, Naselje heroja Maroka 17, 8290 Sevnica, se obvezuje, da bo pri reševanju reklamacij in pritožb upoštevalo pravice, ki pripadajo gospodinjskim odjemalcem.

V zvezi z domnevnimi kršitvami dobavitelja pri izvajanju pogodbe o dobavi zemeljskega plina lahko gospodinjski odjemalec:

  1. Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica in sicer po pošti na naslov Naselje heroja Maroka 17, 8290 Sevnica ali e-naslov: plinovod@komunala-sevnica.si.
  2. V primeru nestrinjanja z odločitvijo dobavitelja o reklamaciji v zvezi z domnevnimi kršitvami dobavitelja, lahko vloži pobudo za začetek postopka izvensodnega reševanja potrošniških sporov (v nadaljevanju: postopek IRPS) pri Evropskem centru za reševanje sporov - ECDR (v nadaljevanju: imenovani izvajalec IRPS).

Pobuda bo v okviru postopka IRPS obravnavana s strani imenovanega izvajalca IRPS skladno z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (Uradni list RS, št. 81/2015).

Gospodinjski odjemalec pobudo za postopek IRPS vloži neposredno pri imenovanem izvajalcu IRPS. Podrobnejše informacije v zvezi s postopkom IRPS lahko gospodinjski odjemalci pridobijo neposredno na spletni strani www.ecdr.si ali preko e-pošte info@ecdr.si oziroma tel. št. 08/2056 590 imenovanega izvajalca IRPS.

Gospodinjski odjemalec lahko poišče pomoč v zvezi s pravicami potrošnika pri:

  • Tržnem inšpektoratu RS:   www.ti.gov.si
  • Uradu RS za varstvo potrošnikov:  www.uvp.gov.si
  • Zvezi potrošnikov Slovenije:  www.zps.si

Uradni podatki

Kontakt

Komunala Sevnica

Srebrni

Cert ID: 0023/00023

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Komunala d.o.o. Sevnica
Matična številka: 5068088000