BROŠURA RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI »VSAK EN KORAK – ČISTO OKOLJE ZA SKUPNO DOBRO« ustvarjena v sodelovanju podjetij Komunale Sevnica in Kostak Krško. V knjižici boste našli vse potrebne informacije o pravilnem ravnanju z odpadki in napotke o varovanju narave tudi z vidika preprečevanja nastajanja odpadkov, racionalnega ravnanja s hrano in ponovno uporabo izdelkov. 

Komunala d.o.o. Sevnica se lahko v zadnjih letih pohvali z več certifikati, ki dokazujejo prizadevanja uprave podjetja po odličnosti in izboljševanju zadovoljstva zaposlenih in uporabnikov:

 

V torek, 6. novembra 2018, je bil za Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica pomemben dogodek – slovesna otvoritev novih poslovnih prostorov v upravni stavbi podjetja.

 

Stavba javnega podjetja Komunala Sevnica in njene vsebine z zadnjih 44 let

Nevarni odpadki so odpadki, ki zaradi možnih škodljivih vplivov na zdravje ljudi in na okolje zahtevajo še posebej pazljivo in odgovorno ravnanje.

Preberi več na naslednji povezavi.

Ker je čas cvetenja pelinolistne ambrozije, Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin opozarja imetnike kmetijskih in nekmetijskih zemljišč na obvezno zatiranje ambrozije, zlasti preprečevanje njenega cvetenja in nastanka semen. Več na naslednji povezavi.

Komunala Sevnica se je tudi v letu 2018 odločila za podaljšanje certifikata poslovne odličnosti Excellent SME Slovenia.

 

Družba za izdelavo bonitetnih poročil Coface Slovenia, je izvedla postopek evalvacije in izdelave bonitetnega poročila ter potrdila uspešnost poslovanja podjetja. S tem je podjetju podaljšana veljavnost Certifikata Excellent SME Slovenia, kar je sedaj že prikazano na našem spletnem certifikatu.

Celoten pretekli teden je na Lisci z okolico v organizaciji Centra šolskih in obšolskih dejavnosti in Občine Sevnica potekal raziskovalni tabor, na katerem so študenti in dijaki iskali nove možnosti za oblikovanje osrednjega cilja tabora – vzpostavitve učnega okolja za mlade na Lisci.

V soboto, 9.junija 2018, je bila v Celju organizirana 34. Komunaliada, tradicionalno srečanje komunalnih delavcev Slovenije, na kateri smo se pomerili v številnih delovnih in športnih disciplinah.

Kontakti

Tajništvo

07/81 64 700

031 317 580

Obračun komunalnih storitev

07/81 64 712

Oskrba s pitno vodo

07/81 64 724

051 616 796

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

07/81 64 710

051 366 108

Ravnanje z odpadki

07/81 64 714

031 653 298

Pogrebne in pokopališke storitve

07/ 81 64 700

031 547 744

Urejanje javnih površin

07/ 81 64 723

041 758 010

Vzdrževanje občinskih cest

07/ 81 64 723

041 758 010

Tržne dejavnosti

07/ 81 64 725

031 885 988

Inženiring

07/81 64 716