24-urna dežurna služba

Nazaj

S 1. 5. 2019 pričenja Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica na območju celotne občine Sevnica izvajati 24 – urno dežurno službo (v nadaljevanju dežurna služba) prevzema in prevoza pokojnih, ki je obvezna občinska gospodarska javna služba skladno z Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Ur.l. št. 62/16), Odlokom o gospodarskih javnih službah v Občini Sevnica (Ur.l. RS, št. 80/13, 32/17) in Odlokom o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Sevnica (Ur.l. RS, št. 22/19).

Dežurno službo mora po zakonu in podzakonskih predpisih izvesti izključno izvajalec javne službe v posamezni občini, ki izvede vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe, vključno z uporabo le-teh.

Navodilo

Svojci umrlega, zdravnik oziroma pristojna uradna oseba pokliče dežurno službo pogrebne dejavnosti podjetja Komunala d.o.o. Sevnica na tel. št.  031-641-325 in dogovori prevzem pokojnika.

Po prihodu na kraj se na podlagi prejete listine o smrti pokojnika prevzame in prepelje do hladilnih prostorov podjetja, lociranih v mrliški vežici Sevnica.

Z naročnikom pogreba se naknadno dogovori o nadaljnjih postopkih, vezanih na izvedbo pogreba oziroma na predajo pokojnika izbranemu izvajalcu pogrebne storitve.

Cena

Cena dežurne službe znaša 255,94 EUR (brez 9,5% DDV).

  • v času od ponedeljka do sobote, med 6. in 14. uro je prevzem pokojnika brezplačen;
  • v času od ponedeljka do sobote, med 14. in 22. uro, cena prevzema znaša 14,00 EUR (brez DDV);
  • ob nedeljah in praznikih cena prevzema znaša 21,00 EUR (brez DDV).

V kolikor se prevzem pokojnika izvede dan ali več po opravljenem prvem prevozu, se zaračuna uporaba hladilne komore 7,16 EUR/dan (brez DDV).

Cene se usklajujejo s cenikom pogrebnih in pokopaliških storitev podjetja Komunala d.o.o. Sevnica.

Plačnik storitve dežurne službe in morebitnih zgoraj navedenih storitev je izvajalec pogrebne dejavnosti, katerega za izvedbo pogreba izbere naročnik pogreba.

Kontakti

Uradni podatki

Kontakt

Komunala Sevnica

Srebrni

Cert ID: 0023/00023

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Komunala d.o.o. Sevnica
Matična številka: 5068088000