Pokopališče Sevnica

Nazaj

Pokopališče Sevnica je največje pokopališče v Občini Sevnica in je razdeljen na novi in stari del. Na pokopališču je 1188 klasičnih in 150 žarnih grobnih mest.  Komunala Sevnica vodi kataster grobov, izdelan je načrt pokopališča z razdelitvijo na grobove in žarne niše, evidenco grobov/niš z oznako groba/niše, evidenco pokopanih oseb v posameznem grobu/niši in datum pokopa. Na pokopališču Sevnica izvajamo poleg klasičnih in žarnih pokopov tudi pokop z raztrosom pepela pokojnega na za to določenem mestu na pokopališču.

Dela na pokopališču se lahko izvajajo le z dovoljenjem upravljavca. Postavitev obeležja brez predhodne pridobitve dovoljenja upravljavca pokopališča se smatra za prekršek. Obeležje, ki je samovoljno postavljeno in ne ustreza ustaljenim pogojem, pa je najemnik dolžan prilagoditi ali odstraniti. 

Postavitev obeležja je možna vsak delavnik med 6.00 in 14.00 uro s predhodno najavo izvajanja del. Za zidarska, kamnoseška, kovinostrugarska in vsa druga dela, ki so namenjena urejanju pokopališč in s temi deli povezanimi prevozi, mora najemnik groba pred izvedbo del pridobiti soglasje upravljavca pokopališča. 

Mrliška vežica na pokopališču Sevnica je odprta:

  • poletni čas (1. april – 30. september): 8.00 – 20.00 
  • zimski čas (1. oktober – 31. marec): 8.00 – 17.00

Na željo svojcev je možno podaljšanje odprtja mrliške vežice za 1 uro.

Kontakti

Pokopališče Sevnica

Uradni podatki

Kontakt

Komunala Sevnica

Srebrni

Cert ID: 0023/00023

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Komunala d.o.o. Sevnica
Matična številka: 5068088000