Pokopališče Sevnica

Pokopališče Sevnica je največje pokopališče v Občini Sevnica in je razdeljen na novi in stari del. Ob koncu leta 2014 je bilo na pokopališču 1195 klasičnih in 118 žarnih grobov. 

Komunala d.o.o. Sevnica vodi kataster grobov, izdelan imamo načrt pokopališča z razdelitvijo na grobove in žarne niše, evidenco grobov/niš z oznako groba/niše, evidenco pokopanih oseb v posameznem grobu/niši in datum pokopa.

Na pokopališču Sevnica izvajamo poleg klasičnih in žarnih pokopov tudi pokop z raztrosom pepela pokojnega na za to določenem mestu na pokopališču.

Za grobne prostore in žarne niše sklepamo najemne pogodbe. Ob pokopu se najemnina najemniku groba zaračuna za obdobje 10 let, po poteku mirovalne dobe pa letno.

Izvajamo tudi redna vzdrževalna dela na pokopališču Sevnica, za kar najemnikom grobnih prostorov zaračunavamo letno dajatev za vzdrževanje pokopališča. Želimo, da je pokopališče urejeno, zato vse obiskovalce naprošamo, da upoštevajo pravila ravnanja in vedenja na pokopališču in v mrliški vežici. 

Mrliška vežica na pokopališču Sevnica je odprta:

  • poletni čas (1. april - 30. september): 8.00-20.00
  • zimski čas (1. oktober - 31.marec): 8.00-17.00

Na željo svojcev je možno podaljšanje odprtja mrliške vežice za 1 uro.

Dela na pokopališču se lahko izvajajo le z dovoljenjem upravljavca. Postavitev obeležja brez predhodne pridobitve dovoljenja od upravljavca pokopališča se smatra za prekršek, obeležje, ki je samovoljno postavljeno in ne ustreza ustaljenim pogojem, pa je najemnik dolžan prilagoditi ali odstraniti.

Postavitev obeležja je možna vsak delavnik med 6.00 in 14.00 uro s predhodno najavo izvajanja del. Za zidarska, kamnoseška, kovinostrugarska in vsa druga dela, ki so namenjena urejanju pokopališč in s temi deli povezanimi prevozi, mora najemnik groba pred izvedbo del pridobiti soglasje upravljavca pokopališča.

Kontakti

Silvo Medved
Vodja pogrebne in pokopališke službe

07 81 64 700
031 641 325

Komunala Sevnica

Srebrni

Cert ID: 0023/00023

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Komunala d.o.o. Sevnica
Matična številka: 5068088000

Uradni podatki

Komunala d.o.o. Sevnica
Naselje heroja Maroka 17
8290 Sevnica
Slovenia
ID za DDV: SI90581121
IBAN: SI56 0237 9001 3698 364 (NLB d.d.)

IBAN: SI56 0315 8100 0507 153 (SKB d.d.)

Kontakt

Komunala d.o.o. Sevnica
Naselje heroja Maroka 17
8290 Sevnica
07 / 81 64 700
komunala.sevnica@siol.net
komunala-sevnica.si

Uradne ure

Za stranke smo dosegljivi v času uradnih ur:

  • ponedeljek: 8.00–14.00
  • sreda: 8.00–14.00
  • petek: 8.00–14.00