Pogrebnina, posmrtnina

Z uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih (Ur.l. RS, št. 99/13) sta se ukinili pravici do pogrebnine in posmrtnine kot pravici iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki sta bili vezani na umrlega zavarovanca. Z uveljavitvijo novega zakona sta se pravici na novo uredili na področju socialno varstvenih prejemkov v okviru pravice do izredne denarne socialne pomoči. Gre za dve obliki izredne pomoči:

  • pravica do enkratne izredne denarne socialne pomoči ob smrti družinskega člana (posmrtnina)
  • pravica do izredne denarne socialne pomoči za kritje stroškov pogreba (pogrebnina).

Z namenom črpanja teh sredstev mora družinski član za pokojno osebo pri katerem koli centru za socialno delo vložiti vlogo in račun Komunale Sevnica, prejet na podlagi opravljene storitve, v roku enega leta od datuma smrti pokojne osebe. Odločbo o višini pogrebnine in posmrtnine izda center za socialno delo. Višina denarne pomoči je odvisna od višine osnovnega zneska minimalnega dohodka naročnika pogreba, ne more pa biti višja od stroškov pogreba.

Kontakti

Silvo Medved
Vodja pogrebne in pokopališke službe

07 81 64 700
031 641 325

Komunala Sevnica

Srebrni

Cert ID: 0023/00023

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Komunala d.o.o. Sevnica
Matična številka: 5068088000

Uradni podatki

Komunala d.o.o. Sevnica
Naselje heroja Maroka 17
8290 Sevnica
Slovenia
ID za DDV: SI90581121
IBAN: SI56 0237 9001 3698 364 (NLB d.d.)

IBAN: SI56 0315 8100 0507 153 (SKB d.d.)

Kontakt

Komunala d.o.o. Sevnica
Naselje heroja Maroka 17
8290 Sevnica
07 / 81 64 700
komunala.sevnica@siol.net
komunala-sevnica.si

Uradne ure

Za stranke smo dosegljivi v času uradnih ur:

  • ponedeljek: 8.00–14.00
  • sreda: 8.00–14.00
  • petek: 8.00–14.00