Kako ravnati v primeru smrti?

Nazaj

Izguba naših najbližjih pomeni za svojce preživljanje težkih trenutkov. Tega se zavedamo, zato želimo biti v teh trenutkih svojcem v pomoč za izvedbo vseh potrebnih storitev v zvezi z organizacijo in izvedbo pokopa. 

Smrt nastopi v trenutku, nenadoma in nepredvidljivo, zato smo tudi dosegljivi 24 ur na dan na mobilni telefon, številka 031-641-325.

Že ob sprejemu klica damo navodila za nadaljnje aktivnosti, spremljamo in pomagamo vam skozi celotni postopek, od pojava smrti do naročila pogreba, pogrebne svečanosti in pokopa.

Navodila v primeru smrti

Smrt na domu

Svojci umrlega morajo o smrti na območju Občine Sevnica obvestiti dežurnega zdravnika. Dežurni zdravnik opravi mrliški ogled in izda Zdravniško potrdilo o smrti in poročilo o vzroku smrti. Nato morajo svojci poklicati dežurno pogrebno službo Komunale d.o.o. Sevnica na telefon 031-641-325 in se dogovoriti za prevoz pokojnika.

Ob prevzemu pokojnika na domu pogrebna služba pridobi izpolnjen obrazec Zdravniško potrdilo o smrti in poročilo o vzroku smrti pokojnika ter njegov osebni dokument (v primeru žarnega pokopa).

Ko je pokojnik odpeljan v poslovilne prostore ali v primeru odrejene obdukcije na patološki oddelek, se s svojci pričnemo dogovarjati o pogrebni svečanosti in pokopu.

Po zakonu mora od smrti do pokopa preteči najmanj 36 ur.

Smrt v bolnišnici ali domu starejših občanov

Obvestilo o primeru smrti svojcem posredujejo iz bolnišnice ali iz doma starejših občanov.

Obveščeni so tudi, kje se pokojnik nahaja. Svojci morajo prevzeti vse pokojnikove stvari v bolnišnici, v kateri je bil pacient sprejet. V kolikor je pokojnik umrl v domu starejših občanov, svojci prevzamejo osebne stvari v upravi doma.

Kontakti

Uradni podatki

Kontakt

Komunala Sevnica

Srebrni

Cert ID: 0023/00023

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Komunala d.o.o. Sevnica
Matična številka: 5068088000