Pogrebna in pokopališka dejavnost

Na osnovi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sevnica (Ur.l. RS, št. 80/13) Komunala d.o.o. Sevnica izvaja javno službo urejanja in vzdrževanja pokopališča ter oddajanja prostorov za grobove v najem le na pokopališču Sevnica. Določene pogrebne in pokopališke storitve, razen urejanja vzdrževanja pokopališč, se izvajajo tudi na nekaterih ostalih pokopališčih v Občini Sevnica:

 • pokopališče Boštanj
 • pokopališče Log
 • pokopališče Kompolje
 • pokopališče Rožno
 • pokopališče Loka pri Zidanem mostu
 • pokopališče Šentjur na Polju
 • pokopališče Razbor
 • pokopališče Zabukovje nad Sevnico
 • pokopališče Podgorje.

Pokopališka dejavnost obsega:

 • izvajanje pogrebnih svečanosti
 • prva ureditev groba
 • zagotovitev uporabe mrliške vežice
 • izkop in zasip jame ter zaščita sosednjih grobov
 • izvajanje dežurne pokopališke službe
 • vodenje evidence najemnikov grobov, katastra grobov in komunalnih naprav na pokopališču
 • druge pokopališke storitve, glede na potrebe in običaje.

Pogrebne dejavnosti obsegajo:

 • urejanje dokumentacije
 • prevoz pokojnika
 • ureditev pokojnika
 • izvajanje dežurne službe.

 

Vzdrževanje in urejanje pokopališč obsega:

 • prekopi in opustitve grobov
 • urejanje in vzdrževanje poti
 • urejanje in košnja zelenic
 • urejanje in vzdrževanje živih mej
 • čiščenje in odstranjevanje odpadkov in snega
 • vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah
 • razdelitev na posamezne zvrsti grob.

Kontakti

Silvo Medved
Vodja pogrebne in pokopališke službe

07 81 64 700
031 641 325

Komunala Sevnica

Srebrni

Cert ID: 0023/00023

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Komunala d.o.o. Sevnica
Matična številka: 5068088000

Uradni podatki

Komunala d.o.o. Sevnica
Naselje heroja Maroka 17
8290 Sevnica
Slovenia
ID za DDV: SI90581121
IBAN: SI56 0237 9001 3698 364 (NLB d.d.)

IBAN: SI56 0315 8100 0507 153 (SKB d.d.)

Kontakt

Komunala d.o.o. Sevnica
Naselje heroja Maroka 17
8290 Sevnica
07 / 81 64 700
komunala.sevnica@siol.net
komunala-sevnica.si

Uradne ure

Za stranke smo dosegljivi v času uradnih ur:

 • ponedeljek: 8.00–14.00
 • sreda: 8.00–14.00
 • petek: 8.00–14.00