Pogrebna in pokopališka dejavnost

Na osnovi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sevnica (Ur.l. RS, št. 80/13) Komunala d.o.o. Sevnica izvaja javno službo urejanja in vzdrževanja pokopališča ter oddajanja prostorov za grobove v najem le na pokopališču Sevnica. Določene pogrebne in pokopališke storitve, razen urejanja vzdrževanja pokopališč, se izvajajo tudi na nekaterih ostalih pokopališčih v Občini Sevnica:

 • pokopališče Boštanj
 • pokopališče Log
 • pokopališče Kompolje
 • pokopališče Rožno
 • pokopališče Loka pri Zidanem mostu
 • pokopališče Šentjur na Polju
 • pokopališče Razbor
 • pokopališče Zabukovje nad Sevnico
 • pokopališče Podgorje.

Pokopališka dejavnost obsega:

 • izvajanje pogrebnih svečanosti
 • prva ureditev groba
 • zagotovitev uporabe mrliške vežice
 • izkop in zasip jame ter zaščita sosednjih grobov
 • izvajanje dežurne pokopališke službe
 • vodenje evidence najemnikov grobov, katastra grobov in komunalnih naprav na pokopališču
 • druge pokopališke storitve, glede na potrebe in običaje.

Pogrebne dejavnosti obsegajo:

 • urejanje dokumentacije
 • prevoz pokojnika
 • ureditev pokojnika
 • izvajanje dežurne službe.

 

Vzdrževanje in urejanje pokopališč obsega:

 • prekopi in opustitve grobov
 • urejanje in vzdrževanje poti
 • urejanje in košnja zelenic
 • urejanje in vzdrževanje živih mej
 • čiščenje in odstranjevanje odpadkov in snega
 • vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah
 • razdelitev na posamezne zvrsti grob.

Kontakti

Silvo Medved
Vodja pogrebne in pokopališke službe

07 81 64 700
031 641 325

Projekt Varuj o(ko)lje

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in  Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Komunala Sevnica

Srebrni

Cert ID: 0023/00023

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Komunala d.o.o. Sevnica
Matična številka: 5068088000

Uradni podatki

Komunala d.o.o. Sevnica
Naselje heroja Maroka 17
8290 Sevnica
Slovenia
ID za DDV: SI90581121
IBAN: SI56 0237 9001 3698 364 (NLB d.d.)

IBAN: SI56 0315 8100 0507 153 (SKB d.d.)

Kontakt

Komunala d.o.o. Sevnica
Naselje heroja Maroka 17
8290 Sevnica
07 / 81 64 700
komunala.sevnica@siol.net
komunala-sevnica.si

Uradne ure

Za stranke smo dosegljivi v času uradnih ur:

 • ponedeljek: 8.00–14.00
 • sreda: 8.00–14.00
 • petek: 8.00–14.00