Zakonodaja

Nazaj

  • Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Ur. RS, št. 62/16, 3/22 - v nadaljevanju ZPPDej) 
  • Uredba o metodologiji za oblikovanje cen 24 - urne dežurne službe (Ur.l. RS, št. 5/18),
  • Pravilnik o minimalnih standardih in normativih za izvajanje pogrebne dejavnosti (Ur.l. RS, št. 42/17),
  • Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Ur.l. RS, št. 56/93, 15/08, 99/22),
  • Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Sevnica (Ur.l. RS, št. 22/19, 174/20, 109/23),

Kontakti

Uradni podatki

Kontakt

Komunala Sevnica

Srebrni

Cert ID: 0023/00023

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Komunala d.o.o. Sevnica
Matična številka: 5068088000