Novinarska konferenca projekta

Nazaj

Sporočilo za javnost

torek, 27. avgust 2019

Iz litra odpadnega jedilnega olja nastane kar 90 odstotkov biodizla ali bioplina

»V projektu 'Olje nekoliko drugače' je Komunala Brežice sodelovala kot partner. Po celotni brežiški občini smo v sklopu projekta številnim izobraževalnim ustanovam razdelili posodice za odpadno olje in postavili 10 zbiralnikov za nadaljnjo uporabo odpadka. Lokacije zanje smo skrbno izbrali, tako da bodo na voljo prav vsem uporabnikom. Pripravili smo tudi kratek animirani film, v katerem je prikazano, kako je potrebno pravilno ravnati z odpadnim jedilnim oljem. Za boljšo ozaveščenost občanov smo uredili zloženke in imeli delavnico izdelovanja svečk. Veseli smo dobrega odziva, saj smo zbrali že veliko jedilnega olja, kar trikrat več kot pred dvema letoma,« je na novinarski konferenci o posebnostih in novostih evropskega projekta 'Olje nekoliko drugače' povedala mag. Jadranka Novoselc, direktorica Komunale Brežice.

Liter odpadnega jedilnega olja lahko onesnaži milijon litrov pitne vode. Prebivalec Slovenije v povprečju odvrže 10,5 litrov odpadnega olja letno; z nepravilnim ločevanjem lahko s tem onesnaži 10 milijonov litrov vode. Ob primernem skladiščenju, oddajanju in predelavi pa lahko olje postane obnovljiv vir energije. Iz litra odpadnega jedilnega olja nastane 90 odstotkov biodizla ali bioplina, ekoloških goriv, ki ne onesnažujeta okolja. Preostanek predstavlja glicerin, ki se uporablja v farmacevtski industriji.

»Jedilno olje v gospodinjstvih je odpadek, ki ima svojo zakonodajo, saj ga je potrebno ustrezno zbirati in predati naprej. Zastavili smo si cilj za prispevek k ohranitvi ekosistemov in k zmanjšanju stroškov delovanja javnega komunalnega sistema. Partnerji želimo z različnimi aktivnostmi, tudi izobraževalnimi delavnicami, uporabnikom približati perečo problematiko. Med drugim smo kupili vozilo za ulični zajem odpadnega olja,« je pojasnil Mitja Udovč, direktor Komunale Sevnica.

Glavni namen projekta 'Olje nekoliko drugače' je povezanost lokalne skupnosti, občin in regije Posavje v skrbi za trajnostno rešitev problematike odpadnega jedilnega olja. Komunala Sevnica, kot vodilni partner je skupaj s partnerji Komunalo Brežice, Komunalo Radeče, podjetjem Kostak Krško, Občino Sevnica in društvom U3 sodelovala pri nakupu malih zbirnih gospodinjskih posodic, ki so jih razdelili učencem posavskih šol in občanom. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

»Občane prijazno pozivamo, da v zbiralnike prinašajo samo odpadno jedilno olje. Želimo si, da Posavje postane okoljsko najbolj ozaveščeno območje v Sloveniji,« je strnil Jože Leskovar, direktor sektorja komunale pri Kostaku Krško.

Projekt zajema postavitev 35 uličnih zbiralnikov za odpadno jedilno olje v posavskih občinah in številne aktivnosti osveščanja prebivalcev občin o pomenu pravilnega ravnanja z odpadnim jedilnim oljem. Na Zbirnem centru Sevnica se pilotno postavi filtrirno postajo, katere namen je predelava zbranega odpadnega jedilnega olja v alternativno gorivo. Projekt je potrdilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Javno podjetje Komunala Sevnica izvaja gospodarske javne službe, ki so hkrati glavne dejavnosti podjetja. Poleg glavnih dejavnosti izvajajo še druge dejavnosti komunalnega značaja, kjer veljajo načela tržnega gospodarstva. Osnovno vodilo poslovanja podjetja je in bo tudi vnaprej ohranjati in razvijati kakovostne, zanesljive storitve ob konkurenčnih cenah in hkrati spoštovati poslovno etiko ter družbene vrednote, ki so temelj uspešnega uresničevanja poslanstva in obstoja podjetja kot subjekta poslovanja. Bonitetna hiša Bisnode, je po izvedenih analizah poslovanja za leto 2018, podjetje uvrstila med tiste poslovne subjekte v Sloveniji, ki dosegajo zlato boniteto odličnosti. Podjetje je letos prejelo tudi polni certifikat »Družini prijazno podjetje«.

Javno podjetje Komunala Brežice je pred letom dni prejelo posebno priznanje za starejšim prijazno podjetje. Za svoje družbeno odgovorne aktivnosti je prejelo nagrado Horus 2017 – slovenska nagrada za družbeno odgovornost, za celostno upravljanje s človeškimi viri pa HRM projekt 2017. Upravlja sedem javnih vodovodnih sistemov, tri kanalizacijske sisteme (Brežice, Obrežje in Globoko), 182 ekoloških otokov za ločeno zbiranje odpadkov, pokopališče in tržnico v Brežicah, občinske in zasebne večstanovanjske objekte ter poslovne prostore. Glavno poslanstvo podjetja je ljudem omogočiti osnovne življenjske dobrine, kot je neoporečna pitna voda.

KOSTAK, komunalno in gradbeno podjetje ima več kot 60-letno tradicijo na področju izvajanja komunalnih storitev. Opravlja dejavnosti gospodarskih javnih služb v občinah Krško in Kostanjevica na Krki ter tržne dejavnosti na področju gradbeništva, trgovine, komunale, vzdrževalnih in čistilnih del ter obdelave odpadkov. Dejavnosti opravljajo v skladu s standardi na področju vodenja kakovosti ISO 9001 in vodenja sistema ravnanja z okoljem ISO 14001, z načeli varnosti in zdravja pri delu OHSAS 18001 ter v skladu z energetskim standardom ISO 50001. Gospodarske javne službe opravlja v skladu s koncesijskima pogodbama v občini Krško in Kostanjevica na Krki.

Več informacij:

Bojana Zevnik, odnosi z javnostmi

Javno podjetje Komunala Brežice

telefona: 07 620 92 85, 031 285 750

e-pošta: petra.grajzl@komunala-brezice.si

 

Več

Direktor sektorja komunale Kostak Krsko Joze Leskovar, direktorica Komunale Brezice mag. Jadranka Novoselc in Mitja Udovc, direktor Komunale Sevnica

Direktorji posavskih komunalnih podjetij pred vozilom za odpadno olje.

  • EU - Sklad za regionalni razvoj
  • LAS posavje
  • Ministrstvo za gospodarski razvoj
  • EU - Sklad za regionalni razvoj
  • LAS posavje
  • Ministrstvo za gospodarski razvoj
  • DPP - Modri
  • Excellent SME Slovenia
  • Občina Sevnica
  • Vreme Sevnica

Uradni podatki

Kontakt

Komunala Sevnica

Srebrni

Cert ID: 0023/00023

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Komunala d.o.o. Sevnica
Matična številka: 5068088000